Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan första mål

Skapad 2016-09-26 10:16 i Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Att få i hop barngruppen att lära känna individuellt barnet och deras intresse. Att skapa goda relationer till barnet enskild och i grupp. Bjuda in barnen i olika aktiviteter, att skapa trygghet och att erbjuda olika fasta stationer med varierande material under hela dagen.

Innehåll

  1. Strävansmål:

Eftersom Nyckelpigan har nästan ett nytt arbetslag så vill vi ge tid till barnen och oss själv att kunna lära känna varandra och att skapa trygghet i barngruppen men även föräldrar.

Vi strävar efter att varje barn ska känna sig trygga och delaktiga på Nyckelpigan.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Förstå - vikten av att vara en vi - grupp

Värden - att uppskatta varandra och roligt tillsammans 

Ansvar - att kunna ta sitt ansvar för påbörjat och avslutat aktivitet/lek- sortera och plocka efter sig

Respekt - att skapa ett förmåga till att respektera varandra i leken / för lekens regler samt under hela verksamhet vistelse

Hänsyn - att kunna skapa förmåga att ta hänsyn till kompisen som ex. Sägs ett nej / stopp och deras åsikter

 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Barn som är trygga med varandra och pedagoger lyfter varandra både känslomässigt och kunskapsmässigt. 

På detta vis blir det tryggt och rolig att lära sig nya saker

Förberedelser:

Vi läser olika böcker om olika vänskapsrelation, sagoböcker, för dialoger med barnen och är närvarande pedagog både i lek och planerade aktiviteter. Vi är tålmodiga och lyhörda i barnens berättelse 

Aktiviteter:

Vi använder gruppstärkande aktiviteter där flera kan vara med och att känna gemenskap ex. Bygga, måla, spela spel, klippa och klistra, vi utmanar barnen även att hjälpa varandra i olika moment under dagen som ex, vid matsituationen, samling, av/påklädning i hallen...

Efterarbete:

Lärloggar, checkpoints, dokumentation/reflektion 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: