Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Sherborne (rörelseglädje)

Skapad 2016-09-26 10:48 i Pysslingen Förskolor Myrängens Förskola Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Sherborneövningar/Relation Play ger nya möjligheter till kommunikation, rörelsestimulans, rörelseförmåga och kroppsspråk.

Innehåll

Strävansmål:

Att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. Barnen utvecklar också sin förmåga att kommunicera såväl med det talade språket samt med sina kroppar. Barnen utmanas och utvecklas i att genom rörelse utveckla självtillit och även öka förmågan till samspel med andra barn och vuxna. Alla som deltar i Sherborne skall känna att de har lyckats, det finns inga rätt eller fel. Rörelser kan utveckla kroppsmedvetenhet. Rörelser kan förstärka rumsuppfattning. Rörelser kan förstärka trygghetskänslan och ger möjlighet till relationer med andra. Sherborne är både individ och gruppstärkande. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Sherborneövningar/Relation Play ger nya möjligheter till kommunikation, rörelsestimulans, rörelseförmåga och kroppsspråk.

Barnen utmanas i förmågan att utveckla:

 • motorik
 • koordinationsförmågan
 • sin kroppsuppfattning
 • värna om sitt välbefinnande
 • kommunikation
 • samspel med andra
 • självtillit
 • individ och grupp

I Sherborne används objekten:

 • pedagog
 • barnen
 • musik
 • filtarg
 • motorik

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

En grupp med 7-8 barn samt en pedagog (utbildad inom Sherborneföreningen) deltar i Sherborne.

Förberedelser:

Pedagogen plockar innan Sherborne fram filtar (1 filt/barn och pedagog) och sätter igång lugn musik i bakgrunden. Pedagogen rullar tillsammans med barnen ihop den stora blå mattan och lägger ut filtarna i en ring i rummet. De som vill får ta av sig sina strumpor, då det under fötterna finns massor med känselreceptorer samt att man får bättre grepp mot golvet.

Aktiviteter:

Så här går det till:

Sherbornestunden startar med att alla barn samt pedagog ligger på varsin filt i en ring med fötterna in mot mitten. Är det något barn som inte vill ligga så går det också bra att sitta och bara titta eller hänga med så mycket eller lite man vill i rörelserna.  De som vill får blunda och bara ligga och lyssna på musiken en stund. Vi "väcker" (försöker känna hela) kroppen genom att spänna kroppen och slappna av. Vi börjar genom att knyta händerna, låta spänningen vandra vidare mot armen, axlarna, nacken, ryggen, magen, rumpan, benen och ända ner till tårna. Vi håller hela kroppen spänd så mycket vi kan en liten stund och slappnar sedan av. Vi gör sedan samma sak en gång till men i omvänd ordning, med start nere vid tårna. Tredje gången sträcker vi istället ut hela kroppen och börjar då med fingrarna, armarna, nacken, ryggen, magen, benen, fötterna och tårna. Vi håller sträckningen en stund och slappnar sedan av. När alla är redo sätter sig gruppen långsamt upp och låter små "myror" (våra fingertoppar) vandra och hoppa runt på den egna kroppen. Här får barnen hjälpa myrorna att utforska kroppens alla delar, genom att de barn som vill får visa vart myrorna ska ta sig härnäst. När hela kroppen har utforskats av myrorna och gruppen känner sig redo hjälps gruppen åt att plocka undan filtarna och påbörja de olika Sherbornerörelserna. 

Under Sherborne jobbar gruppen mycket med nära kontakt med golvet och kroppens grundrörelser. Det finns en mängd olika rörelser där barnen utmanas i en mängd olika förmågor enligt ovan.

Några exepel på rörelser:

 • "Klättra på golvet" - här ligger man på mage på golvet, startar i ena änden av rummet och "klättrar"/ålar med hjälp av både armar, ben och hela kroppen över golvet till andra änden av rummet. Hela tiden har mage, armar och ben kontakt med golvet.
 • "Köra bil" - här sitter man på rumpan och åker framåt eller bakåt genom att ta fart med händer och fötter (rumpan hela tiden i kontakt med golvet). Man kan åka framlänges, baklänges, snurra men man får inte lov att krocka med andra bilar. 
 • "Köra kompisbilar" - här kör två kompisar bil tillsammans, sittande rygg mot rygg. Den som är vänd framåt i färdriktningen åker med raka ben och är den som styr genom att ändra riktning på sina ben, medan kompisen som åker baklänges, ger den mesta farten. Alla som vill får prova att både styra och att ge fart. Bilarna får inte heller här krocka med andra bilar. Här utmanas barnen i att samspela/samarbeta för att få bilen att röra på sig dit de vill.
 • "Åka filt" - här får en kompis ligga på rygg på en filt medan pedagog eller kompisar hjälps åt att dra runt filten på golvet. Den/de som drar filten är placerade i fotändan på filten, för att hela tiden kunna ha ögonkontakt med den kompis som åker på filten. Här utmanas den som ligger på filten i att slappna av och att ha tillit till sina kompisar som drar. De som drar utmanas i att samarbeta dels med varandra för bl a att dra åt samma håll men också att ha ögonkontakt och se till att den/de kompisar som åker på filten har det bra. 
 • *Kompistunnel" - detta är en gruppövning som handlar mycket om samarbete/samspel. En person (barn/vuxen) börjar med att "klättra" fram en liten bit på golvet, stannar och ställer sig sedan med händerna och fötterna i golvet samt skjuter upp rumpan i luften så att det bildas en tunnel. Nästa person klättrar/ålar sig på golvet genom tunneln och ställer sig på samma sätt vid tunnelns slut tätt i intill den som tidigare stod sist i tunneln. På detta vis fortsätter man att göra tills alla som vill har tagit sig igenom tunneln och till slut bildat en jättelång tunnel. 
 • "Rulla" - att rulla kan låta enkelt men handlar mycket om teknik och koordination. Här får man prova att ta sig fram på golvet genom att ligga ner och rulla från ena sidan av mattan/rummet till den andra. Vi rullar på olika sätt och reflekterar efteråt hur det känns, vilket sätt som känns bäst/enklast för varje individ. Vi har raka ben och rak kropp men provar att lägga armarna på olika sätt, både rakt upp ovanför huvudet, raka längs sidorna på kroppen eller att ha dem böjda intill kroppen. 

Under Sherbornestunden går man igenom 1-5 olika övningar varje gång. Det finns inget visst antal som behöver utföras, det viktiga är att få känna att man lyckas. 

Sherborne avslutas i en ring på filtarna, där alla som vill får ligga en stund och blunda och bara lyssna till musiken. Pedagogen räknar ner från 30, 29, 28, 27.... osv ner till noll. När nedräkningen är klar sätter man sig långsamt upp. Gruppen sitter samlad i en ring med fötterna in mot mitten av ringen. Alla (som vill) avslutar med att ge sig själva en stor kram och säga "Vad bra jag är!" för att förstärka det positiva och att alla har lyckats. I och med detta är dagens Sherborne är slut.

Efterarbete:

Pedagog och barn sitter en stund efteråt och reflekterar kring dagens Sherborne och de övningar som provats. Alla som vill får berätta vad de tyckte, vilken övning som var roligast, om man lärt sig något nytt osv. Tillsammans hjälps sedan barn och pedagog åt att samla ihop filtarna och rulla ut blå mattan på sin plats igen. 

 

Är man nyfiken så kan man läsa mer om Sherborne metodiken på Svenska Sherborneföreningens hemsida:

http://www.svenskasherborneforeningen.com/metodik.htm

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: