Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tomtebo - Pedagogisk planering för vardagliga situationer Vrenninge förskola

Skapad 2016-09-26 10:52 i Vrenninge förskola Halmstad
Hur vi arbetar med vardagssituationer och kopplar detta till läroplanens mål och barns lärande.
Förskola

Pedagogisk planering för vardagssituationer.

Lärandet sker hela dagen och alla vardagssituationer innebär rika möjligheter till utveckling och lärande för alla barn. För att skapa medvetenhet förtydligar vi vår tanke med olika vardagssituationer och hur de på ett naturligt sätt blir en viktig och genomtänkt del i förskolans planerade verksamhet.

Vår syn på barn, kunskap och lärande får konsekvenser i den dagliga verksamheten och vi behöver vara eniga kring vad som gäller på vår avdelning.

Uppföljning sker regelbundet .

Utvärdering varje terminsslut.

Innehåll

 • Pedagogisk planering för välkomnande - inskolning

Detta vill vi uppnå/vårt syfte

 Föräldrar och barn får en god inblick i vår verksamhet och känner sig välkomna.

De upplever att vi är intresserade och nyfikna på att lära känna deras barn.

Så här gör vi /strategier

Skicka hem info om  och inbjudan till inskolningssamtal utan barn ca två veckor före själva inskolningen av barnet. På mötet informerar vi om allmänna rutiner

på förskolan ( tex. Berätta om förskolan, våra info kanaler, sekretess, osv). Låta föräldrar berätta om sitt barn. Använda oss av GPP  för dagliga rutiner för att visa kopplingar till vår läroplan.

Berätta hur vi arbetar och varför.

Erbjuda föräldrar som överskolar barn från Lyckebo ett samtal för information om hur vi arbetar på Tomtebo. 

 

 

 

 

 

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16https://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.belowtheclouds.com/uploads/2010/06/self_contained01.jpg&imgrefurl=http://www.belowtheclouds.com/2010/06/28/tetris-skulptur/&h=800&w=663&tbnid=5R2WmzuXorXrpM:&docid=ohSUuuL6sftkrM&hl=sv&ei=fnL6Vf_MNseasgH0n6rYAQ&tbm=isch&client=safari&ved=0CDAQMygtMC04ZGoVChMI_4PDrMz9xwIVR40sCh30jwob
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Pedagogisk planering för öppning och mottagande

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

Vi vill att barn och föräldrar ska känna sig välkomna och få en positiv start på dagen.

Så här gör vi /strategier:

 Mellan 6.30-7.30 möter vi barnen och föräldrar på Trollebo.  Sedan är barnen välkomna i verksamheten . Vi säger hej/ god morgon och synliggör var vi är och gör. 

Vi möter inte alltid upp i hallen för att inte avbryta pågående aktiviteter med barnen. 

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

 

Pedagogisk planering för tambursituationen - på- och avklädning

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

 Tamburen ären lugn miljö där barnen får tid att själva klä på och av sig efter egen förmåga.  Barnen tar initiativ till att hjälpa varandra. Det är en språkutvecklande och lärande miljö.

Så här gör vi /strategier:

 Vi klär på oss i mindre grupper. De först färdiga barnen sitter på bänken utanför tills en vuxen kommer ut.

Alla behöver inte vara ute samtidigt, en del på FM. och en del på em.

Vi pratar med barnen innan vi klär på oss om vad det är för väder och vad man behöver för kläder, 

Vi har bilder på kläder hallen för att underlätta kommunikationen med de icke svensktalande barnen. 

De äldre barnen får prova om de kläder de valt passar för vädret eller om de ex behöver vantar.

 

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

 

Pedagogisk planering för utevistelse

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

 Barnen ska ha tillgång till kreativt och utmanande material. Skapa varierande mötesplatser

Utemiljön ska vara inspirerande och utmanande för alla åldersgrupper. Skapa en positiv lärsituation när vi utforskar vår närmiljö.

Så här gör vi /strategier:

gå på utflykter i mindre grupper (lekplats, biblioteket). Vuxna ska sprida sig på gården för att  observera och inspirera i barnens utforskande, vuxna blir medforskare.

Erbjuda grupplekar utomhus.

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

 

Pedagogisk planering för måltider

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

 Stämningen är positiv och inbjuder till lärande och samtal.

Barnen hjälper varandra och alla tar ansvar för sina egna handlingar.

Så här gör vi /strategier:

 Vi lockar barnen att smaka på ett positivt sätt.

Vi hjälper och stöttar barnen när de tar så att det inte blir för mycket.

Vi uppmuntrar barnen torka och plocka upp efter sig när de spiller.

Vi benämner maten och pratar om vad vi äter.

Frukost: Barnen väljer vad de vill äta av frukostbuffén. Vi serverar "flytande" frukost mellan 7:30-8:00.

Lunch: All sorts mat hälsar på på tallriken för att uppmuntra till att smaka. 

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

   

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

 

Pedagogisk planering för vila och avslappning

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

 Barnen ska få möjlighet att slappna av en stund under dagen.

Så här gör vi /strategier:

 Presentera tydligt vad som ska hända under vilan ( högläsning, lyssna på musik, massagesagor, lugna lekar). Det ska vi presentera innan lunch så att barnen

vet vad de kan välja på. Vi förbereder vilan före lunch- välja bok, musik, osv.

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Pedagogisk planering för aktiv läsning

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

 Främja aktivt barnens språkutveckling, utvidga deras ordförråd, förmåga att diskutera och återberätta.

Så här gör vi /strategier:

 Högläsning under flera tillfälle per dag, vid tex. vilan. Högläsning ska införas som egen aktivitet tex. vid aktivitetskort

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Pedagogisk planering för projekt/tema 

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

 Att skapa mötesplatser som främjar kreativiteten , samarbete, lust, motorik, lärande, utforslande, ansvar om utemiljö på förskolan.

 Gården ska vara roligt och lärande för alla åldrar. Gemenskap för alla, både barnen och vuxna, skapa"vi" känsla.

Så här gör vi /strategier:

 Utgå från barnens tankar och idéer. Vi låter barnen vara med i hela processen, och låta dem prova sina idéer. Involvera barnen i dokumentation av deras lärande. 

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • apr-17

 

Utvärdering dec-16

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

Utväredring maj-17

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling: 

 

Pedagogisk planering för lek

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

 Erbjuda en inbjudande och kreativ miljö, som intresserar och engagerar barnen.

Så här gör vi /strategier:

 Anpassa miljö och material efter de befintliga barnens intresse. Byta ut material ofta, då ökar intresset.

Ha utmanande material som inbjuder till samarbete. Barnen är medskapare i miljön.

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

 

Pedagogisk planering för hemgång och avsked

Detta vill vi uppnå/vårt syfte:

 Vårdnadshavaren skall ges möjlighet att prata med personalen om hur barnets dag har varit.

Så här gör vi /strategier:

 Föräldrar meddelar gärna redan vid lämningen om det är någon annan som hämtar ( syskon, grannar, farmor,..). Personalen ska helst prata med förälder.

Uppföljning vid planeringstillfällen:

 • aug-16 (uppstart/revidera)
 • sept-16
 • okt-16
 • nov-16
 • jan-17
 • feb-17
 • mars-17
 • april-17

 

Utvärdering dec-16:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

Utvärdering maj-17:

 • Resultat:
 • Analys:
 • Åtgärd för utveckling:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: