Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet ht16vt17 Ab

Skapad 2016-09-26 13:32 i Hjortsbergsskolan sär Falkenberg
Grundsärskola F Estetisk verksamhet

Syfte:

Undervisningen inom ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan skapa och gestalta med de olika estetiska uttrycksformerna bild, slöjd, musik, rytmik, lek och drama.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om färg, form och struktur samt om ljud, rytm och musik. Undervisningen ska även bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om olika hantverk och deras material, redskap och tekniker På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar sitt handlag och sin nyfikenhet på att utforska och experimentera inom det estetiska området

Innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer under terminen att arbeta med olika former av skapande.

För Abdirisaq kommer det innebära

ht16: musiklektioner, spela ukulele, pärla efter mallar, måla, sy, pyssla med olika material.

Vt 17: sång, mandala, arbeta med garn, pyssla med olika material, rita självständigt

Bedömning

Vi kommer bedöma följande:

Att rita

Att tillverka mandalau

Att sjunga 

Att skriva låt

Att spela på ett instrument

Att pyssla

Att pärla efter mallar

Att arbeta med garn

Att välja färg och material

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  1-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  1-9
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-9
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, Deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur materialet kan kombineras med digital teknik.
  ES  1-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
  ES   9
 • Eleven kan också delta dels i att sjunga och spela på instrument, dels i olika former av presentationer och framträdanden.
  ES   9
 • Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
  ES   9
 • Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål och musik från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
  ES   9

Matriser

ES
Estatisk verksamhet vt16ht17 16 Ab

Visar inget intresse
Visar intresse
Kan oftast självständigt
(med stöd, verbalt eller med fysisk hjälp)
Kan självständigt
(helt självständigt eller med hjälp av en arbetsordning eller schema)
Att rita
Att sjunga delar av låtar
Att skriva låtar
Att spela på ett instrument
Att pyssla
Att välja färg/material
Att sjunga
Att arbeta med garn
Mandala
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: