Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Violens GPP

Skapad 2016-09-26 14:56 i Ängalyckans förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola
Vårt tema kommer att handla om kompisskap. Vi kommer att använda oss utav de 10 små kompisböckerna som inspiration och stöd. Där kommer kaninen och igelkotten leda oss igenom äventyren som innefattar att lära sig bland annat; att dela med sig, samarbeta, ha roligt, komma överens m.m.

Innehåll

 

Syfte/Mål

 Vi känner att barnen behöver utveckla sin sociala kompetens. Vi vill trycka på hur viktigt det är att vara en bra kompis, där empati, samspel och bemötande är en viktig grund för fortsättningen av deras utveckling.

 

För barnen

VI vill få barnen medvetna om hur vi är mot varandra, att vi vet vad tacksamhet är, att vi vet hur vi ska agera & reagera med våra känslor, att vi vet hur vi tar hjälp av varandra för att nå ett gemensamt mål, att vi bestämmer en sak och håller vad vi lovar.

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Vi har upptäckt att det är den sociala kompetensen som behöver utvecklas i denna barngruppen.  

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklaröppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

 

Planera och genomföra

Vi kommer att dela upp temat i olika episoder. Den första delen handlar om att Lyssna & komma överens. Introduceringen sker genom en dramatisering där barnen får träffa Rut & Knut, som presenterar aktuellt tema.

Vi skapar tre grupper utifrån temat där vi har delat upp barnen efter ålder: Kaninerna(5 åringar), Ekorrarna(4 åringar) och Igelkottarna(3 åringar). Vi har tänkt att forska om dessa djur. Hur lever de? Hur bor de? m.m.

Utifrån aktuellt tema försöker vi anamma naturvetenskap, matte, språk & estetiska uttrycksformer.

 

 

 

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

 • det kompetenta barnet
 • barns inflytande
 • vårdnadshavares involvering
 • kreativitet och de hundra språken
 • att lära tillsammans och av varandra
 • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
 • variation i arbetsformer
 • olika gruppkonstellationer
 • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
 • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras? Bra.

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: