Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och läsförståelse

Skapad 2016-09-26 17:44 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa högt, läsa enskilt, läsa tillsammans, läsa i liten grupp, läsa mycket, läsa ofta.

Innehåll

Under hela årskurs 7 kommer vi att arbeta med läsning och läsförståelse parallellt med andra uppgifter i svenska.

Arbetsgång

1. Vi börjar med högläsning ur ungdomsromanen Isdraken av Mikael Engström. Under läsningens gång kommer du att muntligt och skriftligt formulera din förståelse av texten. Du får återge delar av bokens handling och reflektera kring bokens innehåll och form i din loggbok.

När vi har avslutat boken kommer vi att titta på filmatiseringen av Isdraken. Du kommer sedan att få skriva en recension av boken eller filmen. 

 

2. Vi läser en bok gemensamt, "Sprickan" av Bali Rai. Vi läser i helklass, i mindre grupper och enskilt. Vi pratar och reflekterar kring innehållet, både muntligt och skriftligt samt lär oss att göra kopplingar mellan text och något vi själva har upplevt eller tidigare läst om. 

I sv-mappen på drive finns det uppgifter och instruktioner. 

 

Centralt innehåll från läroplanen som ingår i arbetsområdet

 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Bedömning

 

 • Din läsförmåga: den läsförståelse du visar muntligt i samtal och skriftligt i skrivuppgifterna.
 • Din skrivförmåga i de texter du skriver i din läslogg och i slutskrivandet.
 • Din muntliga förmåga när du gör inlägg i samtal, för diskussioner vidare och/eller sammanfattar/drar en slutsats.
 • Din språkliga förmåga: hur du använder korrekt språkbruk i ditt skrivande.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: