Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vänner

Skapad 2016-09-26 17:49 i Förskolan Skattkistan Fristående förskolor
Förskola
Syftet med temat är att barnen får möjlighet att utforska och hitta redskap för hur man kan samarbeta, lyssna på varandra att komma överens, att vänta på sin tur, att lösa konflikter.

Innehåll

Vårt mål med temat är att barnen får utökade kunskaper om hur man kan lösa konflikter, samarbeta, lära känna varandra i en ny grupp, och känna gemenskap och glädje.

Arbetsmaterial i temaarbetet består av tio böcker. Böckerna presenterar skolmiljön med djur som elever, huvud figurer är kaninen och igelkotten. Kaninen och igelkotten hamnar i olika situationer som barnen känner igen, att vänta på sin tur, dela med dig, säga förlåt osv. Uppgifter, rim och ramsor och drama ingår i temat. Barnen har döpt kaninen till Pelle och igelkotten till Ina.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: