Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grekisk mytologi

Skapad 2016-09-27 08:24 i Fredriksbergsskolan Ludvika
Vi har jobbat med gudar, hjältar och berättelser från båda mytologierna.
Grundskola 2 – 3 SO (år 1-3)
Ett arbetsområde om grekisk mytologi där vi lär oss om dem grekiska gudarna.

Innehåll

Nordisk och antik mytologi.

Du skall lära dig om:

 • gudar och hjältar inom den grekiska mytologin. 
 • berättelser om dem och hur man kan se på dessa berättelser idag. 
 • Vad mytologi innebär. 

Du skall lära dig om dessa saker genom att: 

 

 • lyssna på genomgångar.
 • Se på en filmserie med sagor från den grekiska mytologon.
 • kunna enkelt återberätta en berättelse från den grekiska mytologin. 
 • Arbeta med arbetsuppgifter som du blir tilldelad.
 • Lyssna på högläsning

Du skall visa dessa saker genom att:

 • Delta aktivt i lektionerna genom att lyssna, ställa och svara på frågor. 

 • Göra arbetsuppgifterna som du tilldelas under lektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3

Matriser

SO
Kopia av Gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Eleven ska kunna namnet på några gudar i antik- och nordisk mytologi.
Eleven kan namnet på någon gud. ( 1-2 stycken)
Eleven kan namnet på några gudar. ( 3-5stycken)
Eleven kan namnet på flera gudar. ( 5 och fler)
Ny aspekt
Eleven ska muntligt kunna återberätta en gudasaga som förklarar en livsfråga eller ett naturfenomen som finns idag, för klassen eller en liten grupp.
Eleven behöver hjälp för att kunna återberätta muntligt.
Eleven kan med viss hjälp återberätta muntligt .
Eleven klara på egen hand att återberätta muntligt.
Ny aspekt
Eleven ska skriftligt kunna återberätta en gudasaga med hjälp av stödord eller tankekarta.
Eleven behöver hjälp med att skriva en återberättande text med hjälp av stödord eller tankekarta. .
Eleven behöver viss hjälp med att skriva en återberättande text med hjälp av stödord eller tankekarta.
Eleven klarar på egen hand att skriva en återberättande text med hjälp av stödord eller tankekarta.
Ny aspekt
Eleven ska kunna läsa en text om gudarna eller en gudasaga och förstå vad den handlar om.
Eleven behöver hjälp med att läsa en text om gudarna eller en gudasaga och förstå vad den handlar om.
Eleven behöver viss hjälp med att läsa en text om gudarna eller en gudasaga och förstå vad den handlar om.
Eleven klarar på egen hand att tläsa en text om gudarna eller en gudasaga och förstå vad den handlar om.
Ny aspekt
Eleven ska: kunna måla en bild som passar till sin återberättelse.
Eleven har kan måla en bild till sin återberättelse.
Eleven kan måla en bild som man ser passar till sin återberättelse.
Eleven kan måla en bild som förstärker eller kompletterar sin återberättelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: