Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur skriver man en faktatext om djur?

Skapad 2016-09-27 09:10 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) Svenska
Under några veckor framöver kommer vi att träna på hur man kan använda olika källor för att söka fakta. Vi kommer att fördjupa oss om ett eget djur utifrån gemensamma frågeställningar. Vi tränar på att använda oss av datorn som verktyg när man skriver. Vi går igenom hur man kan ta hjälp av olika datorprogram för att göra en muntlig presentation. Detta området är ämnesövergripande; Vi kommer att jobba med och bedöma två ämnen under ett och samma område. Ni ska skriva faktatexter om djur i NO:n och det ska ni sedan presentera muntligt. Vi slår därför två flugor i en smäll och bedömer både texten och framträdandet även i svenskan!

Innehåll

Arbetssätt:

 •  Göra en gemensam tankekarta utifrån vilka frågeställningar vi ska söka svar på.
 • Lära oss en arbetsgång för hur man kan gå till väga när man ska skriva en faktatext.
 • Träna på att skriva en faktatext utifrån stödord.
 • Lära oss vad som utmärker en faktatext.
 • Lära oss om olika källor och källkritik.
 • Titta på några avsnitt av Tass och Tax.
 • Skriva en faktatext om ett djur i word på datorn som ska delas med oss lärare.
 • Förbereda en muntlig presentation (ev med stöd av powerpoint, sway, göra en affish m.m)

 

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 •  kunna göra en tankekarta 
 • kunna välja ut stödord och skriva egna meningar utifrån olika källor
 • kunna ta ställning vid val av olika källor
 • kunna skriva ner en källförteckning
 • veta vad en faktatext ska innehålla
 • kunna skriva en egen faktatext
 • fått möjlighet att prova olika verktyg för att göra en muntlig redovisning

 

På vilket sätt bedöms det:

 •  Din Faktatext om djur. Hur den är uppbyggd, skriven och hur du använder våra skrivregler.
 •  Ditt muntliga framträdande 

 

Tidsplan:

V. 2 Vilka gemensamma frågeställningar ska vi ha med i vårt arbete? Hur ser en tankekarta ut?

v.3 Vad menas med olika källor? Hur skriver man en källförteckning? Vad menas med källkritik. Söka fakta och skriva stödord.

V. 4 Diskussion om olika redovisningsmetoder och genomgång av Powerpoint. Söka fakta och skriva stödord.

V. 5 Söka fakta och skriva stödord. Skriva egna meningar till givna stödord. Genomgång av sharepoint.

V. 6 Skriva på sin faktatext. Förbereda en muntlig presentation.

V. 7 Muntliga presentationer

 

Matriser

NO Sv SvA
Faktatext om djur (fördjupningsarbete)

E
C
A
Aspekt 1
När du arbetar på lektionerna med att söka fakta ur olika källor.
 • NO
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor.
Ny aspekt
När du skriver din faktatext samt den muntliga redovisningen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner,i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner,i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner,i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: