Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten

Skapad 2016-09-27 13:39 i Lorensberga F-3 Ludvika
En planering för arbetsområdet Vatten, åk 3.
Grundskola 3 NO (år 1-3) Teknik SO (år 1-3)
Vatten är det viktigast ämne som vi har och finns överallt på jorden. Visste du att samma vatten går runt, runt i naturen och försvinner aldrig?

Innehåll

Vad ska vi lära oss och varför?

Vi ska lära oss:

 • Vattnets former: fast, flytande och gas samt dess övergångar.
 • Vattnets kretslopp.
 • Vattnets betydelse för allt liv på jorden.
 • Hur vi håller vatten rent.

Hur ska vi lära oss detta?

Vi ska:

 • Se på film
 • Läsa texter
 • Utföra experiment
 • Skriva texter
 • Använda kroppen/rörelser
 • Diskutera
 • Måla bilder

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer att bedöma din/ditt:

 • Kunskap om vattnets olika former.
 • Kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar.
 • Förståelse av begreppen kokning, kondensering, avdunstning, smältning och stelning av vatten.
 • Deltagande i experimenten och i diskussionerna.
 • Förståelse för vattnets betydelse för allt liv på jorden och hur du kan göra för att behålla vattnet rent.

Hur du får visa vad du kan?

Du får visa dina kunskaper genom att varar aktiv i diskussioner och visa vad du kan i dina egna skrivna texter och bilder.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: