Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Superheroes

Skapad 2016-09-27 14:30 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Ett temaområde i engelska som handlar om superhjältar.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Nu ska vi arbeta med temat "Superheroes".

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

Vi pratar om egenskaper och utseende hos superhjältar, beskriver en dag som en superhjälte och skapar en egen karaktär. Vi gör olika slags övningar (muntliga, skriftliga, läs- och hörförståelse, samt grammatiska övningar) som utvecklar din förmåga att förstå talad och skriven engelska och att använda dig av engelska i din egen muntliga och skriftliga produktion. 

Vad ska jag som elev utveckla?

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • Uttrycka egna åsikter och samtala
 • Lyssna och förstå
 • Skriva på engelska
 • Presentera muntligt på engelska
 • Hitta språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd (till exempel använda andra ord, slå upp ord som du inte känner till, förklara vad du menar på ett annat sätt)

Vad ska vi arbeta med och hur ska vi arbeta?

Under arbetets gång kommer vi att:

 • Lära ord och fraser för egenskaper/utseenden hos superhjältar och göra olika muntliga övningar i helklass och i mindre grupper där vi utvecklar vår förmåga att samtala, lyssna och uttrycka egna åsikter.
 • Göra hörförståelseövningar som är kopplade till ämnet. 
 • Skriva och berätta muntligt om en dag som en superhjälte.
 • Skriva en egen superhjältekaraktär som beskriver utseende och egenskaper hos superhjälten.
 • Kamratrespons där kompisen läser och hjälper till och kommer med förslag på förbättringar.
 • Bearbeta den egna texten och göra förbättringar.
 • Muntligt presentera superhjältarna.
 • Göra ett rollspel där superhjältar möts.

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att:

 • uttrycka dig muntligt och skriftligt på engelska
 • förstå tydligt talad engelska och agera utifrån instruktioner
 • lära dig nya ord och fraser
 • redigera och göra förbättringar av dina framställningar 
 • använda dig av någon språkliga strategi för att göra dig förstådd

 

 

Matriser

En
Engelska 4-6

Betygen B och D

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
E
C
A
Att förstå det man läser och det man hör.
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Att kunna berätta om det man läst och hört samt följa instruktioner.
Du ska visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du ska visa din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du ska visa din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig muntligt och skriftligt.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera dig enkelt relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Kunna göra förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera din kommunikation kan du bearbeta, och göra förbättringar av egna framställningar.
Kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan du uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: