👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gullvivans hallsituation

Skapad 2016-09-27 14:34 i Pysslingen Förskolor Solängen Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Syftet med denna aktivitet är att barnen ska ges möjlighet att träna sin motoriska förmåga och få en utökad kroppsuppfattning. Även barnens förmåga att sammarbeta tränas.

Innehåll

Strävansmål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

* utvecklar sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

* utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Varje barn ska utveckla sin förmåga att kunna ta instruktioner

Varje barn ska utveckla sin förmåga att minnas ordningsföljd

Varje barn ska utveckla tillit sin egen förmåga

Varje barn ska utveckla sin förmåga att vilja hjälpa andra

Varje barn ska utveckla sin förmåga till turtagning

Genomförande/HUR:

Vem/vilka

En pedagog vistas i hallen tillsammans med 3 till 5 barn. Målet är att barnen i största möjliga mån ska klä på/av sig själv med en närvarande pedagog som stöttar det enskilda barnet med eventuella problem som kan uppstå. Pedagogen ger tydliga instruktioner om vilka kläder som barnet ska klä på/av sig och visar tex hur man drar upp/ner en dragkedja och knyta skor. Pedagogen uppmuntrar även barnen till att hjälpa varandra. 

Förberedelser:

* Att finnas på plats i hallen vid utsatt tid.

* Sätta upp bilder på dagens kläder

Aktiviteter:

Genom att uppmärksamma de enskilda barnets färdigheter utmana barnet till nästa steg så som att knäppa dragkedjan, dra upp byxorna över rumpan, hjälpa en kompis eller att sätta gummibandet under skon.

Efterarbete:

Genom bild-dokumentation får barnen reflektera över sina framsteg.