👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, rescensera och presentera en skönlitterär bok

Skapad 2016-09-27 15:08 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Läsa och recensera
Grundskola 7 – 9 Svenska
Det är spännande att läsa. Det är också bra att kunna presentera en bok för andra så att de blir riktigt sugna på den. När man återberättar muntligt eller skriftligt är det viktigt att göra det intressant så att andra lyssnar och förstår. Man måste vara väl förberedd.

Innehåll

Undervisningens mål

 • Ha en möjlighet att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket
 • Ha kännedom om olika återberättande strategier (skriftligt, muntligt och PPT)
 • Kunna föra diskussioner om det eleven har läst
 • Ha kännedom om vad en recension är för något och vad denna är bra för

 

STRÄVANSMÅL:

 • Utveckla kunskaper i och om det svenska språket
 • Utveckla förmåga att återberätta på ett intressant och utvecklande sätt
 • Utveckla förmågan att läsa snabbare och tillgodo göra sig informationen på ett bra sätt

 Så här kommer vi att arbeta under dina tre år på högstadiet:

 • Läsa tre valda böcker från olika genrer.
 • Du ska skriva en recension utifrån angivna instruktioner
 • Du ska återberätta en bok muntligt
 • Du ska redovisa en bok genom ett PPT arbete.

Detta ska du kunna efter områdets slut:

 • Eleven kan känna igen typiska drag för valda genrer
 • Återberätta skönlitterära böcker, både skriftligt och muntligt

Detta bedöms:

Jag kommer att bedöma:

* din läsförståelse och hur du väljer att använda lässtrategier.

*hur du gör sammanfattningen av boken och din recension.

* hur du följer texttypen och hur du varierar texten.

* din muntliga presentation.

Uppgifter

 • Bokrecension - muntlig anpassning

 • Bokrecension

 • Bokrecension

 • Bokrecension PPT

 • Muntlig bokrecension

 • Filmrecension

 • Kort sammanfattning av en film

 • Skriftlig redovisning av en skönlitterär bok

 • Offside recension

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9