Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysisk aktivitet åk 9

Skapad 2016-09-27 15:17 i Helsingborg
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för att människor ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för att människor ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

-  i ämnet idrott och hälsa ska eleverna utveckla allsidiga

rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen.

 - Genom undervisning ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

 - Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet.

 - Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 - Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

 - Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

 

 Så här ska vi arbeta...

Vi kommer att arbeta individuellt, i smågrupper och i helklass både inomhus och utomhus

Vi kommer att arbeta med följande aktiviteter:

 • olika bollspel, lekar, racketspel, friidrottsgrenar och samarbetsövningar
 • redskapsgymnastik
 • danser från olika kulturer
 • hur du på olika sätt kan påverka din fysiska, psykiska och sociala hälsa
 • simning, livräddning och hjärt- lungräddning
 • få lära dig om kartans uppbyggnad, vädersträck, färger, tecken och skala. Du får träna på passning av karta och genomföra olika typer av orientering med varierande svårighetsgrad
 • Vi tränar på komplexa rörelser, exempel; dribbla en basketboll och kunna göra en lay-up, ansats till längd-och höjdhopp,

 

 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • deltar i de olika momenten.
 • anpassar dina rörelser efter aktiviteten
 • anpassar dig till varierande aktiviteter, väder och miljö.
 • visar hur man bedriver aktiviteter på ett säkert sätt och minimerar riskerna för skador
 • visar att du förstår sambandet mellan träning och hälsa
 • visar dina kunskaper och färdigheter i simning, livräddning
 • visar hur man bedriver friluftsliv på ett säkert sätt och minimerar riskfaktorer
 • visar att du känner till rättigheter och skyldigheter i allemansrätten
 • visar förståelse för kartans uppbyggnad
 • du orienterar dig i okända miljöer
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: