Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Geometri 7B HT16

Skapad 2016-09-28 09:42 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Matematik
Det här kapitlet om geometri handlar om dimensioner. Vi lever i en tredimensionell värld. Vi kommer att beräkna vinklar, omkrets och area på tvådimensionella figurer, så kallade månghörningar. Vi kommer också att beräkna volym på tredimensionella föremål, så kallade kroppar.

Innehåll

Syfte med matematikämnet

Genom undervisningen i ämnet matematik ska du ges förut­sättningar att utveckla din förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna

 • att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • att beräkna omkrets och area av månghörningar
 • att beräkna volym av prismor
 • några enheter för längd, area och volym
 • att beräkna arean av begränsningsytor

 

Tid: Vecka 42-

Begreppsmall

Endimensionell

Längd

Sträcka

Meter

Tvådimensionell

Area

Yta

Kvadratmeter

Tredimensionell

Volym

Kropp

Kubikmeter

Kant

Sidoyta

Basyta

Hörn

Hörn

Prisma

Rätblock

Kub

Pyramid

Månghörning

Sida

Diagonal

Rät vinkel

Spetsig vinkel

Trubbig vinkel

Rak vinkel

Vinkelsumma

Likbent triangel

Liksidig triangel

Rätvinklig triangel

Spetsvinklig triangel

Trubbvinklig triangel

Parallell

Parallelltrapets

Parallellogram

Romb

Kvadrat

Rektangel

Bas

Höjd

Begränsningsyta

 

 

Arbetssätt:

 1. Muntliga genomgångar inför och efter olika moment
 2. Egen träning och veckoläxa som diskuteras gemensamt.
 3. Egen bedömning av elevexempel som visar på olika kvalitéer.
 4. Diskussioner av gemensamma uppgifter om t.ex. begrepp och resonemang, Sant eller falskt?
 5. Övningar och spel, exempelvis via NOMP

 

Redovisning av förmågor och kunskaper:

* Muntlig redovisning av utvalda uppgifter i klassrumme 

* Enskilda diskussioner kring uppgifter under lektionstid

* Den skriftliga redovisningen i ditt räknehäfte och på skriftliga bedömningsuppgifter

 

Du kommer att bli bedömd på:

* förmågorna du visar när du deltar i olika lektionsaktiviteter som spel och diskussioner

* de kunskaper, förmågor och färdigheter du visar i dina beräkningar i häftet samt på skriftligt bedömningsuppgift

Med hopp om roliga veckor tillsammans! / Sofia :)

 

Veckoplanering (på ett ungefär)

Nyckeluppgifterna står för sådana uppgifter som jag tycker visar om man har med sig det som är viktigt från området.

NOMP som repetition från tidigare matte: 6A Välj rätt form, Räkna ut sidan 6B Triangelarea, Räkna ut arean.

Vecka 42

Vilka figurer kan vikas till en kub? Rita, klipp och vik. Hur många kan vi hitta?
Olika dimensioner och vinklar, sid 56-61. Nyckeluppgifter: 2, 4, 6, 9, 10, 11, 18, 20
Vilka begrepp kan man använda för att beskriva ett rätblock? Öva inför inlämning. Skatta egen prestation efter jämförelse med andra elevexempel.

Vecka 43

Vinklar. Rita upp, skriv facit och byt med varandra.
Vinkelsumma. Kan vi hitta ett samband mellan antalet hörn och vinkelsumman i en månghörning?
Olika typer av trianglar och fyrhörningar, omkrets och area, sid 61-65. Nyckeluppgifter: 27, 29, 31, 37, 40, 42 NOMP Vinkelsumma 7C och 7D, 7A Area triangel och parallellogram, 6C  och 6E Räkna ut omkretsen

http://urskola.se/Produkter/183056-Kalkyl-Omkrets

Vecka 45

Repetition, area fortsättning plus problemlösning, sid 67-71. Nyckeluppgifter:

Vem eller vilka har rätt? Resonemangsuppgift sid 76

Vecka 46

Volym och begränsningsyta, sid 72-75.

Begrepp och begreppskarta. Resonemangsuppgift sid 76

Uppgifter

 • Beskriv en kub med rätt begrepp

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: