Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva en debattartikel

Skapad 2016-09-28 13:06 i Tullbroskolan Falkenberg
Att skriva en debattartikel
Grundskola 9 Svenska
Ett bra sätt att nå ut med sitt budskap och samtidigt försöka övertyga andra om att man har rätt i en fråga är att skriva en debattartikel. Det ska du få göra nu.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Bedömning - vad och hur

Vad?

Din egenhändigt skrivna debattartikel kommer att bedömas utifrån målen nedan (blå)

Hur?

De uppsatta målen kommer att bedömas och redovisas i kunskapstabellen

Undervisning och arbetsformer

Genomgång av vad som kännetecknar en debattartikel, information om debattartikelns olika delar samt hur källor redovisas finns på Classroom

Läsning och diskussioner av debattartiklar med tillhörande uppgifter

Gruppövning att argumentera muntligt för en sak

Skriva en debattartikel som ska argumentera kring en eller flera energikällor (samarbete mellan fysikämnet och svensk-ämnet)

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: