Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centrumskolan Sv Tema media HT 2016

Skapad 2016-09-28 14:25 i Centrumskolan Halmstad
Vi läser, ser, diskuterar olika slags media, jämför dataspelens utveckling över tid, youtube, m.m
Grundskola 7 – 8 Samhällskunskap Svenska
Vi arbetar med media på olika vis; tidningar, TV, radio, Internet samt data/TV-spel/Youtube med fokus på ungdomars mediehantering

Innehåll

Vad ska eleven lära om?

Eleven ska lära sig hur media har sett ut genom tiderna samt hur vi påverkas

av media i dess olika former. Positivt? Negativt?

Hur ska eleven lära?

Vi läser tidningar, ser TV-program "då och nu",

Pratar om radio och TV´s utveckling 

Ser program från ur.se om internet, data/TV-spelens utveckling, ungas medievanor,

"Vem är du på nätet?", "Att vara schysst på nätet", Youtube m.m.

Bedömning; Vad ska bedömas?

Aktivt deltagande på lektionerna; eleven är med och gör de uppgifter som ingår, kommenterar,

diskuterar, jämför och visar att han/hon förstått det vi arbetar med.

Eleven skriver en text om något av medierna.

Hur ska det bedömas?

Regelbunden avcheckning samt att eleven skriver text som handlar om det vi arbetat med.

När ska det bedömas?

Kontinuerligt samt i slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: