👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollaskolans PP, Idrott och Hälsa/Hälsa och livsstil år 4

Skapad 2016-09-28 14:40 i Kollaskolan 6-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Hälsa och livsstil år 4
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Ta hand om dig själv och må bra!

Innehåll

Syfte

Varför?

För att du ska utveckla din förmåga att ta hand om din egna träning så kommer du att få planera, genomföra och värdera olika aktiviteter. Vi kommer att samtala om hur du kan förbereda dig för att undvika skador vid fysisk aktivitet.
Detta gör vi för att du och din kropp skall må så bra som möjligt.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Vad?

Du kommer att få planera din egen aktivitet, genomföra och värdera olika aktiviteter. Du kommer att få lära dig vad som händer med din kropp när du rör på dig samt hur du skall göra för att inte skada dig i samband med fysisk aktivitet. Du kommer även få kännedom om vad i vår närmiljö som påverkar dina möjligheter att välja aktivitet.

 

Så här kommer vi att arbeta

 Hur?

Du kommer att: 
 • tillsammans med en kamrat få planera och leda en uppvärmning under en idrottslektion. Efteråt kommer vi tillsammans att reflektera över vad som är en bra uppvärmningsövning och hur det kändes att leda andra.
 • få föra aktivitetsdagbok under perioder för att reflektera över dina upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformen såväl under lektionstid som på fritiden.
 • få delta vid olika teoritillfällen där vi behandlar levnadsvanor, kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön. Se på film, t.ex. Vår underbara kropp: Hur vi håller oss i form, Hur vi rör oss och Hur våra kroppsdelar fungerar tillsammans.
 • få genomföra enkla tester muntligt/skriftligt.
 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedömma

din förmåga att:

 • ge beskrivningar av hur man förebygger skador.
 • samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och föra resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6