Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - grammatik

Skapad 2016-09-28 15:09 i Nyhemsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Nu får du jobba med grammatiktrollerikonster! Vi ska bli ordkonstnärer, gå på ordjakt och försöka göra livet större och härligare med hjälp av bl.a. adjektiv!

Innehåll

Innehåll och genomförande

Vi kommer arbeta utifrån serien "Grammatikbolaget". Vi kommer se filmer, arbeta med tillhörande uppgifter enskilt, i par och i grupp.

Vi kommer prata, skriva, trolla och göra språket rikare och mer variationsrikt.

Vi kommer även använda oss av digitala läromedel och hjälpmedel som tex. Elevspel, Cromebooks, Ipads m.fl.

 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms genom att du skriver någon slags text där du använder språket på ett fungerande sätt. Vi kommer att bedöma att: 

 • Du visar förståelse för ordklasserna substantiv, verb, adjektiv, adverb, pronomen och prepostioner.
 • Dina texter i huvudsak är rätt stavade och du använder skiljetecken på rätt plats.
 • Du formulerar dig på ett språkriktigt och variationsrikt sätt.
 • Dina texter är lätta att läsa och förstå.

En del kommer du att bli bedömd tillsammans med en kompis och en del kommer du att bli bedömd i själv.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: