Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Information och kommunikation

Skapad 2016-09-28 15:31 i Vallhamra skola Partille
Grundskola 6 Samhällskunskap
Vad är massmedier? Vilka knep använder sig företag av då de vill få dig att köpa just deras produkt? Finns det regler för vad man får och inte får skriva på internet? Dessa och många fler frågor kommer du att få svar på under detta arbetsområde.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Veta vad massmedia är, kunna ge exempel på olika massmedier och vilka uppgifter massmedia har.
 • Veta vad en journalist är och vilka regler de följer.
 • Att veta vad ordet reklam betyder och varför vi har reklam.
 • Veta hur reklam påverkar oss och kunna se skillnad på reklam och information.
 • Att kunna förklara begrepp som produktplacering, sponsring och målgrupp.
 • Att veta vilka regler som gäller för reklam riktad till barn och unga.
 • Veta vad socialmedier är och hur det skiljer sig från traditionell massmedia.
 • Att kunna tänka källkritisk när du läser information i en tidning eller på nätet, ur vems synvinkel, i vilket syfte och när skrevs informationen.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi läser faktatexter om medier och opinion. Du svarar på frågor som finns i ett häfte.
 • Vi ser på film om massmedia och reklam.
 • Vi träffar en journalist.
 • Vi har gruppdiskussioner om bl. a tidningars innehåll och utformning.

 

Så här kommer pedagogen att bedöma dig: 

 • Genom att du visar att du kan värdera samt resonera kring fördelar/nackdelar med olika former av tidningar och källor.
 • Genom att du visar att du kan använda olika medier för att få information om samhället.
 • Genom att lyssna till hur aktivt och väl du deltar muntligt under lektionerna och vid diskussioner i grupp.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Information och kommunikation

Information och kommunikation

Börjar
Ger något relevant argument, jämförelse, orsak, konsekvens eller ett konkret exempel Ingen problematisering, endast ett perspektiv. Använder endast vardagsspråk.
Utvecklar
Ger något relevant argument, jämförelse, orsak eller konsekvens Konkretisering (exempel) som förtydligar resonemanget Ingen problematisering, endast ett perspektiv Begrepp används men inte alltid på rätt sätt.
Befäster
Ger flera relevanta underbyggda argument, jämförelser, orsaker eller konsekvenser. Konkretisering (exempel) som förtydligar resonemanget. Resonerar i flera led Början till problematisering, kan ana mer än ett perspektiv Relevanta begrepp används oftast på rätt sätt.
Utvidgar
Ger flera relevanta underbyggda argument, jämförelser, orsaker eller konsekvenser. Flera konkretiseringar (exempel) som förtydligar resonemanget. Resonerar i flera led Problematisering, ger olika perspektiv. Relevanta begrepp används med god precision.
KUNSKAP
Har kunskap om medier. Hur de fungerar och deras roll i samhället.
Vet vad massmedia är och någon uppgift de har.
Vet var massmedia är och dess uppgifter
Förstår vad massmedia är, dess uppgifter och roll i samhället
Förstår vad massmedia är, dess uppgifter och roll och betydelse för ett demokratiskt samhället
Kan beskriva samband inom och mellan olika medier.
Ser något samband t ex mellan en tidning och dess målgrupp
Kan beskriva samband t ex mellan en tidnings innehåll och dess målgrupp
Kan se samband mellan innehåll i olika medier beroende på avsändare och syfte.
Förstår hur avsändare, meddelande, mottagare och tolkning påverka valet av medier och budskapets innehåll.
Kan resonera om hur individer kan påverka via användandet av sociala medier.
Förstår att man kan påverka via sociala medier
Kan resonera om hur man kan påverka via sociala medier.
Kan resonera om hur man kan påverka och påverkas av sociala medier.
Kan resonera om hur man kan påverka och påverkas av sociala medier. Samt social mediers betydelser för ett demokratiskt samhälle.
Kan undersöka elevnära samhällsfrågor, (medieanvändning) ur något perspektiv
Kan resonera kring egen medieanvändning
Kan undersöka olika medier och resonera kring sin egen, sin familj och vänners medieanvändning
Kan undersöka och se samband mellan den egna medieanvändningen och utbudet i medier
Kan undersöka och se samband mellan hur människor använder med olika medier och utbudet av och innehållet i dessa.
Kan uttrycka, värdera (för- och nackdelar) och resonera kring olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med underbyggda argument.
Kan uttrycka en åsikt t ex för eller emot åldersgräns på Youtube
Kan uttrycka en åsikt (t ex angående Youtube) och ge någon för- eller nackdel med denna.
Kan uttrycka en åsikt och resonera om för- eller nackdel med denna. Med något underbyggt argument.
Kan uttrycka åsikter och resonera om för- eller nackdelar med dessa med hjälp av underbygga argument.
Kan resonera om information och källors användbarhet
Vet vad källkritik är eller förstår varför man måste vara kritisk till information på internet
Vet vad källkritik är och vilka frågor man bör ställa sig för att kontrollera en källa. Förstår varför källkritik är extra viktigt på internet.
Vet vad källkritik är och vilka frågor man bör ställa sig för att kontrollera en källa. Kan resonera om varför källkritik är viktigt.
Vet hur man arbetar källkritiskt (orsaker och konsekvenser) och vet vilka källor och information som passar att använda beroende på syfte.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: