Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk, Potenser & Problemlösning

Skapad 2016-09-28 18:57 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Matematik
Denna period har vi jobbar vi med metoder för att lösa uppgifter som har med de fyra räknesätten och begreppen bråk & potenser att göra. Vi ska även arbeta med ett problemlösningsprojekt som redovisades för klassen.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

Vi jobbar hela tiden med alla 5 förmågorna i matematik och genom undervisningen i ämnet ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategi och metoder

  •  Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

  •  Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter 

  • Föra och följa matematiska resonemang

  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Detta kommer att bedömas:

 

Problemlösningsprocessen

Redovisning av problem

Metoder för beräkningar av bråk & potenser

Matteprov

 

  

Se matris

 

Vi jobbar med följande innehåll:

• Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

• Potensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

• Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk-och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

• Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

• Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

• Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

Utvärdering

 

Efter arbetsområdet vill jag att du som elev:

  1. Utvärderar din insats skriftligt för denna period
  2. Ger dig själv en framåtsyftande kommentar, dvs vad du ska tänka på i nästa kunskapsområde.
  3. Markerar hur långt du kommit i din kunskapsutveckling i matematik när det gäller innehållet för denna period i matrisen.

 

Efter att du har utvärderat kommer jag att ge dig respons och förslag på hur du kan arbeta för att jobba vidare mot din nästa nivå.

Matriser

Ma
Annas

Rubrik 1

E
C
A
Aspekt 1
Problemlösning
Löser olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Löser olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt
Löser olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt
Ny aspekt
Begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp.
Ny aspekt
Metod
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder.
Ny aspekt
Resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val,resultat, rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val, resultat,rimlighet och olika tillvägagångssätt
Ny aspekt
Kommunikation
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om val av lösningsmetod på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: