Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s up år 4 Unit two

Skapad 2016-09-28 20:31 i Apalbyskolan Västerås Stad
Kapitel 5-8 Vecka 41-46
Grundskola 4 Engelska
Nu arbetar vi vidare med hälsningsfraser och olika frågor och svar. Vi räknar upp till 100.

Innehåll

 

 

Innehåll

Träna på att:

 •  ställa enkla frågor och kunna svara på dem.
 • berätta om vad du önskar dig i födelsedagspresent. What do you want? I want the...
 • fråga vad någon har för telefonnummer och berätta ditt egna. 
 • fråga vad någon har för adress och berätta din egna
 • räkna till 100
 • prata enkel engelska med en klasskamrat utifrån det vi gått igenom.

 

 

Undervisning

Arbetssätt:

Du/vi kommer att ha gemensamma genomgångar, läsa texter, ha talövningar i par och grupp, göra hörförståelseövningar, samtala tillsammans och ha enskilt arbete. Du får även arbeta i web-materialet Bingel.

 

Du kommer att få:

- lära dig räkna till 100

- träna dig i de engelska frågeorden.

- lära dig ställa och svara på några vanliga frågor

Bedömning

Du kommer att bedömas fortlöpande under lektionerna i ditt sätt att ta ansvar för ditt eget lärande.

Du bedöms fortlöpande under lektionerna genom ditt sätt atta vara aktiv och engagerad i samtal och diskussioner.

 

Du bedöms även efter din förmåga att:

 

- kunna frågeorden, who, when, where och how

- kunna ställa, och svara på, några vanliga frågor

- kunna räkna till100

Du får redovisa genom att hitta på och spela upp en dialog tillsammans med en klasskamrat

Kopplingar till läroplanen

 • kan kommunicera på engelska i tal och skrift samt ges möjligheter att kommunicera på något ytterligare främmande språk på ett funktionellt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6

Matriser

En
What´s up år 4 Unit two

Du har nått delar av målet
Du har nått målet
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner under lektionerna.
Du kan använda frågeorden who, when, where och how.
Du kan ställa, och svara på, några vanliga frågor.
Du kan räkna till 100.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: