Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra 3 ordklasser.

Skapad 2016-09-28 20:32 i Östervåla skola F-6 Heby
Vi ska jobba med det tre ordklasserna verb, substantiv och adjektiv. En boll är ett substantiv och ordet mjuk är ett adjektiv och att skriva är ett verb. När du skriver texter kommer de att bli länge, mrr innehållsrika och alldeles underbara.
Grundskola 3 Svenska
Vi ska jobba med våra 3 ordklasser som är substantiv, adjektiv och verb. Du kommer att förstå när vi har pratat om de olika ordklasserna. När du skriver texter kommer de att bli längre, tydligare och mer innehållsrika och alldeles underbara.

Innehåll

Skolans värdegrund och uppdrag

Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

 

Övergripande mål och riktlinjer

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Kursplanens syfte

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under- visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck- lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källo

Konkretisering av mål

Du ska:

 • veta vad ett verb, substantiv och adjektiv är. 
 • hur adjektiv kan göra din text mer beskrivande.
 • utveckla ditt skrivande med egna texter samt med en kamrat.

 

 

 

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

Vi kommer att gå igenom en ordklass i taget och sedan göra uppgifter tillsamman och enskilt. Skriva berättelser med beskrivande innehåll. Vi kommer att göra om texter, läsa varandras texter och använda oss av ipads.

Eleverna kommer också att få skriva en berättelse i sin författarbok och även skriva tillsammans med en kamrat. 

Bedömning

Att förstå hur texter förändras och blir mer "målande" med adjektiv.

Värdegrundsförmågor:

Att göra sitt bästa för varje tillfälle.

Att samarbeta och hjälpa varandra

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: