Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik F-3 Träningsskolan, Lunnaskolan

Skapad 2016-09-28 20:56 i Lunnaskolan Härryda
Grundsärskola F – 3
Fysiska aktiviteter, rörlighet och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Genom rörelse skapas förutsättningar för nya erfarenheter och nytt lärande. Kropp, känslor och sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen, som i sin tur främjar självständighet och hälsa.

Innehåll

 Syfte

Genom undervisningen inom ämnesområdet motorik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang
 • se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 Centralt innehåll

Rörelse

 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik.
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.

 Hälsa och livsstil

 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädningsrum och dusch.

Friluftsliv och utevistelse 

 • Rörelseaktiviteter i utemiljö.

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att t ex kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.

 Arbetssätt

Aktiviteter anpassat efter barnens mognads- och utvecklingsnivå

 • träna motoriken i olika redskapsbanor, hinderbanor, lekar och andra rörelseaktiviteter
 • dansa enklare danser och rörelser till musik
 • samtala om lekar, regler, hälsa och fysisk aktivitet

Bedömning

Efter elevens förutsättningar:

 • Elevens förmåga att delta och använda grovmotorik i olika aktiviteter.
 • Elevens förmåga att delta i rörelser med balans och kroppskontroll.
 • Elevens förmåga att delta i lekar, danser och andra rörelseaktiviteter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: