Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa grundsärskola åk.1-3 Lunnaskolan

Skapad 2016-09-28 21:05 i Lunnaskolan Härryda
Grundsärskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Under de första skolåren ska eleverna få möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga genom många olika aktiviteter under lekfulla former. Undervisningen fokuserar på grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelse till musik. Grovmotorik är rörelser som involverar stora muskelgrupper ex. springa, hoppa, krypa och klättra.

Innehåll

Presentation

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, både inne och ute

 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil

 • samarbeta och visa respekt för andra

 • utveckla en god kroppsuppfattning

 • Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

 

Centralt innehåll

Rörelse

 • Grovmotoriska grundformer, t ex springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

 • Lekar, danser och idrotter och deras regler.

 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelse till musik.

Hälsa och livsstil

 • Samtal mellan rörelse, hälsa och livsstil

 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.

 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter

  Friluftsliv och utevistelse

 • Att orientera sig i närmiljö.

 • Lekar och rörelseaktiviteter i utemiljö.

 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.

 

Ämnesspecifika begrepp

 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet idrott och hälsa för att t ex kommunicera samtala om rörelseaktiviteter och utvärdera arbetsprocesser.

 

Arbetssätt

Aktiviteter anpassat efter barnens mognads- och utvecklingsnivå

 • träna motoriken i olika redskapsbanor, hinderbanor och övningar

 • lekar, idrotter och spel både i ute-och innemiljö

 • dansa enklare danser och rörelser till musik

 • orientering i närmiljö

 • samtala om lekar, regler, hälsa och fysisk aktivitet

Bedömning

 • Elevens förmåga att medverka i att vara fysiskt aktiv i lekar, spel och idrotter.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: