Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal

Skapad 2016-09-29 09:06 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att använda begrepp och metoder.

Innehåll

Viktiga begrepp: Potenser, grundpotensform, prefix, värdesiffror, negativa tal, division och multiplikation, uttryck med parenteser och olika talsystem.

Genomförande

Arbetsområdet utgår från kap 2 i boken "Uppdrag matte 8". Vi kommer att ha genomgångar, titta på filmer, arbeta med uppgifter och göra gemensamma uppdrag.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid ett avslutande prov.

Elevinflytande

Under arbetets gång kommer du att få möjlighet att arbeta med uppgifter på en nivå som är väl anpassad till den svårighetsgrad som du behöver. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang på väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: