Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering historia åk 7

Skapad 2016-09-29 09:23 i Gylle skola Borlänge
Grundskola F
De första människorna, jordbrukets framväxt och Egypten.

Innehåll

Ämnets syfte och roll i utbildningen:                    

Syfte: I kursplanen för ämnet historia står att historia är en viktig del i all kunskap. Såväl i ett längre perspektiv som i ett nutidsperspektiv har all mänsklig verksamhet och all kunskaps-bildning en historisk dimension. Ämnet historia utvecklar kunskaper som gör det möjligt att se sig själv och företeelser i nutiden som led i ett historiskt skeende.     (Ur kursplan 2000)

 

Mål att sträva mot enligt kursplanen:

Skolan skall i sin undervisning i historia sträva efter att eleven

– utvecklar förståelse av historiska företeelsers och skeendens bakgrund och samband och att dessa kan uppfattas, förklaras och tolkas ur olika perspektiv,

– utvecklar förmåga att urskilja historiska strukturer, utvecklingslinjer och förändrings-processer,

– förvärvar förmåga att bedöma olika texter, medier och andra källor som tolkar och belyser historiska förlopp.                                                                    ( Ur kursplan 2000)

.

 

Konkreta mål med arbetsområdet:

                  . Förklara begreppen fossil och arkeolog

  • Skilja mellan förhistorisk och historisk tid.
  • Tala om var de äldsta fynden av förmänniskor hittats.
  • Ge exempel på människans äldsta redskap och verktyg.
  • Förklara hur vårt språk kan ha uppstått och utvecklats.
  • Tala om hur neanderthalarna skilde sig från dagens människor och varifrån namnet härstammar.
  • Tala om vilka följder jordbrukets införande fick.
  • Namnge och peka ut de områden i världen som kallas ”jordbrukets vaggor”

 

Material/Upplägg:

Lärarens genomgångar, där jag förklarar viktiga företeelser och begrepp, varvas med självstudier i läroboken. Ni kommer att få läxor som hjälper er att strukturera upp arbetet och läsa in materialet. Som ytterligare stöd för er inlärning finns ett antal frågor i läroboken baserade på målen för arbetsområdet. Vi kommer också att se filmer för att fördjupa våra kunskaper, t.ex. filmen De första människorna.

Vi kommer att läsa om hur de första människorna levde, hur människorna blev jordbrukare, de första städernas framväxt, viktiga uppfinningar. Lärobok: ”Levande historia 7, Sol 4000” sidorna 4-39.

Det finns även lättläst material i form av häften.

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett prov.

 Tidsplanering:

Vecka

 

 

 

 

40

 

 

Introduktion

Lucy+ uppgifter

Lärargenomgång

s. 4-10, redskap, språk, eld, gravplats, kvinnor-män Neanderthalare, Homo sapiens

 

Läxa: Lucy

Film: De första människorna.

s.4-10

 

 

 

41

 

Lärargenomgång

Människan blir bonde s. 12-19

 

Eget arbete

Diskussion

Repetition

Läxa: Människan blir bonde. s.12-19

 

 

 

 

42

 

Film

Lärargenomgång

De första städerna s. 22-39

 

Eget arbete

 

 

Läxa: s.22-39

 

 

43

 

Egypten

s.42-53

Översiktsläsning

Farao, Pyramider, Hieroglyfer, Balsamering, m.m.

Grupparbete

Läxa: Egypten

s. 42-53

 

Redovisning

Grupparbete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering och bedömning:                                                         

Bedömningskriterier

E

C

A

Du deltar aktivt på lektionerna

och har grundläggande kunskaper om viktiga begrepp och händelser.

Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor.

 

Du deltar aktivt på lektionerna och visar att du har goda kunskaper i ämnet både skriftligt och muntligt.

Du arbetar självständigt och tar

ansvar för ditt arbete.

Vid användning av källor kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

Du deltar aktivt på lektionerna. Du upp-

visar mycket goda kunskaper i ämnet,

både muntligt och skriftligt.

Du visar självständighet och tar ansvar

för ditt arbete. Du kan beskriva komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: