Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmrecension

Skapad 2016-09-29 09:25 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Recensioner utgör en textform där den som skriver gör en bedömning av något, vilket kan vara allt från en biofilm till en matrestaurang. För att denna genomgång inte ska bli alltför allmänn begränsar vi oss till recensioner som gäller böcker och filmer. Det finns mycket som är gemensamt för bok- och filmrecensioner och därför kommer de tips som här förmedlas gälla både och förutom när något annat anges. Ett krav som finns på en recension är att den ska innehålla mer än ett referat. Att bara tala om vad en bok eller film handlar om är inte en recension utan bara ett återberättande av handlingen. Ett referat bör ingå i en recension, men det är bara en av flera punkter att medta. Lista på saker att ha med: Fakta (till exempel en boks författare och utgivningsår) Bakgrund (till exempel en återblick till tidigare verk av samma upphovsman) Referat (en beskrivning av handlingen) Analys (en diskussion gällande teman, motiv etc.) Referenser (omnämnande av andra relevanta verk) Omdöme (en bedömning av kvaliteten) I stort sett alltid bör fakta, analys och omdöme medtas. Även referat berörs för det mesta i en recension. Därutöver kan bakgrunder och referenser bidra med intressanta upplysningar och bredda kontexten.
Grundskola 8 Svenska
Sv8A - ht16

Uppgifter

  • Filmrecension

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: