Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser 2016

Skapad 2016-09-29 09:37 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Beskriva, analysera och resonera om processer som förändrar livsmiljöer
Grundskola 7 Samhällskunskap Geografi
vecka 40-46 2016

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • beskriva hur naturens egna processer formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen
 • göra geografiska och samhällsvetenskapliga analyser av omvärlden med hjälp av kartor och andra källor
 • resonera

ARBETSSÄTT

Vi börjar med att samla klassens vetande om vårt klot och tittar därefter på en kort film om plattektonik. Därefter läser vi gemensamt de inledande sidorna i häftet (158-163). Du besvarar uppgifter knutna till texten, så att du lär dig och fördjupar ditt kunnande. Sedan tilldelas du en världsdel där du tar reda på mer om denna världsdel med fokus på sårbarhet och naturkatastrofer. Du sammanställer informationen på ett paper (1-3 sidor) och följande ska finnas med:

 • beskrivning av var naturkatastrofer är vanligast förekommande i din världsdel och varför,
 • beskrivning av vilka konsekvenser det kan bli av naturkatastroferna i din världsdel,
 • beskrivning av hur man kan förebygga risker med naturkatastrofer,
 • beskrivning av din världsdels ekonomiska möjligheter att hantera naturkatastrofer och
 • beskrivning av hur man faktiskt hanterar naturkatastrofer i din världsdel

Ditt paper lämnas in på måndagen i vecka 45.

Arbetsområdet avslutas med ett prov där du visar kunskaper om sårbara platser, naturkatastrofer och bosättning.

BEDÖMNING

Du visar din kunskap genom ett paper och ett prov måndag och tisdag i vecka 46.

I provet visar du din kunskap att:

 • Visa kunskaper om orsaker till sårbara samhällen/platser.
 • Analysera med hjälp av karta och andra källor.
 • Resonera om bosättning i riskområden
 • Använda geografiska och samhällsvetenskapliga begrepp

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration (geografi).

Eleven kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt (geografi, samhällskunskap).

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt (geografi och samhällskunskap).

Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation (samhällskunskap).

 

C

Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration (geografi).

Eleven kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt (geografi, samhällskunskap).

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt(geografi, samhällskunskap).

Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation (samhällskunskap). 

A

Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning och migration (geografi).

Eleven kan använda begrepp på ett väl fungerande sätt (geografi, samhällskunskap).

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt (geografi, samhällskunskap).

Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation (samhällskunskap).

Matriser

Sh Ge
Sårbara platser 2016

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
geografi och samhällskunskap
I din beskrivning finns detaljer med begränsad betydelse för ämnet eller relevant fakta saknas, men du visar ändå på en viss förståelse och du beskriver med ett enkelt samband, d v s du uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Relevanta detaljer med betydelse för din beskrivning finns med och visar på en god förståelse för ämnet och du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Relevanta detaljer och träffande exempel med stor betydelse för förståelsen ger din beskrivning ett djup och du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
geografi och samhällskunskap
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen har begränsad betydelse eller inte är relevanta, men visar ändå på en viss förståelse för begreppen.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta, vilket visar på en god förståelse.
Du använder begrepp i sammanhang där begreppen är relevanta och ger träffande exempel med stor betydelse för förståelsen, vilket ger begreppen ett djup.
geografi och samhällskunskap
Du analyserar någon del av informationen från geografiska och samhällsvetenskapliga källor.
Du analyserar en större del av informationen från geografisk källa.
Du analyserar informationen från geografisk källa.
geografi och samhällskunskap
Du resonerar och motiverar med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s du beskriver med ett enkelt samband och uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
Du resonerar och motiverar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel.
Du resonerar och motiverar med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s du beskriver utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: