Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska klass 4b ht-16

Skapad 2016-09-29 09:59 i Ljungviksskolan Lerum
Grundskola 4 Engelska
Vi kommer att arbeta med ord och fraser på engelska.genom att lyssna, samtala och skriva. Vi ska också se filmer och spela lite teater.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretisering av mål (du ska kunna)

Förstå när någon talar engelska t ex i klassrummet, på cd-skiva, Tv-program

Förstå innehållet i olika texter t ex en instruktion, enklare texter,, berättelser, sånger

Tala och presentera något på engelska som du väl känner till

Skriva enkla texter om något du väl känner till eller arbetat med i skolan

Kommer att bedöma

att du kan:

Berätta om vad som sägs t ex på cd eller i klassrummet
Redogöra för vad en text handlar om
Berätta om saker du känner till
Skriva och använda engelska ord och uttryck

Undervisning

Vi kommer att:

läsa olika slags texter
titta på filmer
lyssna på olika texter
skriva enkla texter
samtala om, berätta och diskutera om t ex sagor, familjen, mat
Dramatisera (spela teater)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6

Matriser

En
Engelska i klass 4b

Engelska i klass 4b.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att försöka tala engelska.
Är fortfarande osäker och pratar inte engelska på eget initiativ. Svarar med enstaka ord.
Är på god väg. Försöker ibland uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ, men fortfarande mest på uppmaning.
Är aktiv och försöker uttrycka sig på engelska. I bland på eget initiativ och ibland på uppmaning.
Är aktiv med att uttrycka sig på engelska och visar god förmåga att anpassa sig till olika sammanhang.
Ordförråd. Lära sig nya ord och kunna använda dem.
Har fortfarande ett litet ordförråd så att det blir svårt att uttrycka sig. Behöver träna och lära sig flera ord.
Lär sig många av de nya ord vi tränar på. Kan med visst stöd uttrycka sig med hjälp av det ordförråd man behärskar.
Behärskar de flesta av de ord vi lärt oss. Kan själv uttrycka sig relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Visar på en god säkerhet att uttrycka sig med ord, fraser och meningar. Kan i viss mån anpassa till situation och mottagare.
Svara på och ställa frågor.
Kan svara med enstaka ord på frågor men behärskar ännu inte att ställa frågor själv.
Kan svara på frågor med fraser vi tränat och kan med förlaga som hjälp ställa egna frågor.
Behärskar till största delen att själv formulera enkla frågor och svarar på dem med egna ord.
Visar på god säkerhet då det gäller att i olika sammanhang och med egna ord, själv formulera frågor och svara på sådana.
Läsa en text anpassad för åldern med godtagbart engelskt uttal.
Är fortfarande osäker på hur man uttalar kända ord och behöver hjälp att läsa en engelsk text.
Kan uttala många av de ord vi lärt oss. Kan efter träning läsa en engelsk text med rätt uttal på de flesta orden.
Behärskar att uttala de ord vi lärt oss och läser en förberedd text med rätt engelskt uttal och bitvis god intonation.
Uppvisar god säkerhet när det gäller att uttala engelska ord. Läser olika slags engelska texter med bra engelskt uttal och intonation.
Förståelse av talad engelska och anpassade texter på engelska.
Förstår endast enstaka ord av talad engelska och i texter vi läser.
Förstår så mycket av talad och läst engelska att det huvudsakliga innehållet når fram.
Kan utan problem uppfatta budskap och innehåll i talad engelska och i texter som vi arbetar med.
Visar på god förståelse av talad och skriven engelska i olika sammanhang och situationer. Förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer.
Skriva en enkel text eller meddelande så att budskapet når fram.
Behöver hjälp för att skriva ett meddelande eller en enkel text på engelska.
Försöker på egen hand skriva ett meddelande eller kortare text så att mottagaren i huvudsak förstår budskapet.
Kan skriva ett meddelande eller en kortare text så att mottagaren förstår innehåll och budskap.
Behärskar att skriva ett meddelande eller kortare text så att budskapet går fram. Använder övervägande korrekt stavning och har viss förståelse för grammatisk struktur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: