Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samling

Skapad 2016-09-29 10:41 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Vi tillsammans, alla blir sedda och hörda. Att ge barnen möjlighet att reflektera och återberätta av händelser dom varit med om. En lugn stund

Innehåll

Strävansmål:

VAD ska utvecklas/utmanas?

 Vi ska utmana barnen i kommunikation, våga göra sig hörda, förmågan att minnas och kunna återberätta, kroppsuppfattning, matematik, drama, koncentration, lyssna, turtagande.

 

Genomförande/HUR:

Vi samlas på mattan där barnen har sin bestämda plats med ett foto på dem själva. En pedagog håller i samlingen, som är väl förberedd.

Vi startar samlingen med samma ramsa varje dag. Sssch, sträcker upp ena handen och säger gemensamt HEEEJ

Uppmärksammar varje barn närvaro/frånvaro i form av bilder på barnen. Vi räknar vilka som är här/frånvarande

Samtalar, sjunger, ramsar, berättar, lyssnar, övar på turtagande och möjlighet till barns inflytande genom att själva komma med önskemål.
Samlingens genomförande sker på ett intressant och stimulerande sätt för att utveckla och väcka barnens intresse.

Pedagogen för en dialog med barnen om vad de har gjort under förmidagen, barnen ges då möjlighet att återberätta och reflektera över sin aktivitet. Pedagogen hjälper barnen att sätta ord på sina upplevelser och sitt görande och/eller har med sig lär plattan eller foton för att hjälpa barnen att minnas.

Avslutar alltid samlingen med en matramsa, sedan får barnen gå ut efter att deras namn nämnts, och sätta sig på sina platser vid bordet.

Vem/vilka:

Alla barn och en till tre pedagoger.

En bestämd pedagog leder samlingen övriga är medhjälpare.

Barnens förmågor och intressen ligger på olika nivåer då åldersspannet är ett till tre år. Det är pedagogens roll att alla barn får en stimulerande samling utifrån deras behov och kunskap och som vi pedagoger ser att varje barn behöver. Vart efter att vi ser barnens ökade kunskaper så höjer vi kunskapsnivån.

Förberedelser:.

Att den pedagog som leder samlingen är väl förberedd och plockat ihop det material som behövs. Att det finns en tanke och syfte med innehållet.

Aktiviteter:

Vart efter barnen ökar sina kunskaper så ökar vi kunskapsnivån

Efterarbete:

Planera nästkommande samling, följa upp, dokumentera och reflektera

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: