Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprocess Svenska åk 4

Skapad 2016-09-29 11:27 i Gullregnsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Läsa, skriva och samtala Fokus ligger på att träna läsförståelse samt avkodning av texter.
Grundskola 4 Svenska
Under dessa veckor kommer vi lägga fokus på att utveckla vår förmåga att skriva och producera olika typer av texter. Med hjälp av Zick Zack - skrivrummet, tränar vi på att skriva olika typer av texter, genrer. Vi skriver berättande, återberättande och beskrivande texter. Materialet vi arbetar med är uppbyggt så att vi arbetar med en texttyp i fyra olika steg. På steg 1 läser vi modelltexter tillsammans och tittar på textens layout och struktur. På steg 2 får eleverna öva på den grammatik och de språkliga drag som är specifika för texttypen, här ingår även meningskonstruktion och ordval. På steg 3 får de träna på att använda det de lärt sig, samt skriva en text gemensamt i klassen. På steg 4 skriver eleverna självständigt en text, som sedan bedöms av läraren och eleven själv. Arbetet sker enskilt, ibland i mindre grupper och även tillsammans i den stora gruppen. Det här kommer vi arbeta parallellt med läsförståelsen fram till jul.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften

Centralt innehåll

Konkretisering av målen/Mål för eleverna

 Under arbetsområdet ska eleverna:

 • förstå vad syftet med olika textyper är- instruerande, förklarande, återberättande, beskrivande, argumenterande och berättande texter (förförståelse och förkunskaper)
 • lära sig hur olika texter är uppbyggda, vilka delar de består av och i vilken ordning delarna kommer (steg 1)
 • lära sig vilka språkliga drag som är typiska för de olika texttyperna och träna på att använda dem (steg 2)
 • öva det de lärt sig på Steg 1 och 2 samt tillsammans i klassen/gruppen och med lärarens hjälp skriva gemensamma texter (steg 3)
 • på egen hand kunna planera och skriva en text av varje texttyp (steg 4)

Arbetssätt/Undervisning

 

Klassen/gruppen arbetar med en texttyp i taget.

 • Förförståelse/förkunskaper: Eleverna ges möjlighet att se och läsa många exempel på den aktuella texttypen.
 • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen texttypens innehåll, syfte och struktur.
 • Steg 2: Eleverna får arbeta med de språkliga drag som är typiska för den aktuella texttypen (grammatik, sambandsord, ämnesspecifika ord, språkliga knep osv.).
 • Steg 3: Klassen/gruppen skriver tillsammans med läraren en gemensam text och övar då på det de lärt sig på Steg 1 och Steg 2.
 • Steg 4: Varje elev planerar och skriver på egen hand en text och bedömer den därefter tillsammans med sin lärare

  

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå syftet med den aktuella texttypen
- kunna skriva en text med ett tydligt innehåll och anpassat till syftet
- kunna använda strukturen för den aktuella texttypen
- kunna använda de språkliga drag som är typiska för texttypen 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: