Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SLÖJD-LPP år 7-10 grundsärskolan

Skapad 2016-09-29 11:32 i Tullbroskolan sär Falkenberg
Gällande version from läsåret 2016/2017 för Falkenbergs kommunala skolor
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Eleverna provar på flera nya verktyg, material, maskiner och lär sig använda dem på ett säkert sätt. Eleverna provar på flera nya moment. Eleverna får lära sig flera ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Eleverna ska utveckla sin kunskap och förmåga att

- hantera flera olika nya verktyg

- material, tekniker och maskiner

- ta eget ansvar i slöjdarbetet,

- följa instruktioner och arbetsbeskrivningar

- samarbeta med kamrater

- göra planeringar och värderingar av arbetet.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas

Bedömning av din förmåga att:

- hantera verktyg och maskiner

- ta egna initiativ

- ta emot och arbeta efter instruktioner

- planera och värdera ditt arbete

- samarbetsförmåga.

Hur ska det bedömas

Jag kommer bedöma dig genom observationer under arbetets gång, samt det färdiga resultatet.

Undervisning och arbetsformer

Genomgångar i grupp och enskilt.

Eleverna skriver planeringar och utvärderingar av sina arbeten.

Eleverna får se hur de olika momenten utförs praktiskt.

Digitala genomgångar på i-pad och Smartboard.

Hitta lösningar på problem t ex med hjälp av i-pad, dator, färdiga arbeten och kamrater.

Eleverna får under hela arbetsprocessen stöd och hjälp enskilt och i grupp.

Eleverna arbetar enskilt men även tillsammans med kamrater.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
  Sl  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: