Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogsaktivitet .

Skapad 2016-09-29 11:43 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
SYFTE: Väcka intresse för naturvetenskap genom medforskande pedagoger utifrån barnens intresse och utveckla grovmotoriken.

Innehåll

Strävansmål:

Att barnen får utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen liksom sitt kunnande om växter och djur.

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi ska öka barnens förståelse för skog och natur genom att skapa förutsättningar som ökar deras nyfikenhet för att underöka, forska och tillämpa det dem redan kan som de sedan kan använda sig av i deras fortsätta lärande.

Genomförande/HUR:

Vi pedagoger finns närvarande under barnens fria lek och vi fångar upp deras upplevelser och försöker utmana barnen med frågor för att komma vidare i deras kunnande och forskade. Vi är medforskande pedagoger!

Vi avslutar med en samling där vi samtalar om vad vi har sett och hört. Vi sjunger om natur och djur. Vi tar till oss av vad barnen berättar och utmanar med vidare frågeställningar. Vi har en fruktstund

Vem/vilka:

Alla barn och pedagoger går gemensamt ut till skogen. Vi ser att barnens förmågor och intressen ligger på olika nivåer det är vi pedagoger som måste vara lyhörda och medforskande för att utöka deras nyfikenhet.

Förberedelser:

Vad behöver du som pedagog leta fram när det gäller material, både fysiskt men även information kring ämnet du vill belysa i syftet.

Vi packar med oss en korg med lämpligt material för dagens skogsdag. Vi har med oss frukt och sånghäfte till samlingen.

Aktiviteter:

Vi tillför material t.ex. luppar och förstoringsglas för att undersöka eventuella småkryp och växter. Vi lyfter på stockar och stenar som ökar barnens nyfikenhet på vad vi kan hitta. Motoriken utvecklas genom att vi tar oss fram på olika nivåskillnader balanserar över stockar. Klättrar upp och ner för berg och backe. Vi följer upp föregående skogsdag och tar vid där vi slutade.

Efterarbete:

Vi introducerar nytt material tex bilder, tipspromenad och skapande utifrån skogen som vi kan jobba med under alla veckans dagar.
Vi dokumenterar och reflekterar.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: