Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi skapar Babblarna

Skapad 2016-09-29 13:12 i Förskolan Vita Huset Kristinehamn
Förskola
Vi skapar de olika Babblarna i olika material

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

De ska få känna på olika material att arbeta med, olika sätt att skapa... 


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig (kunskap, förmåga, känsla, förståelse, verktyg, startskott till… )?

Känslan och förståelse av att se sambandet av figurerna och de figurer de själva skapar 


Hur ska det märkas på barnen?

Genom samtal om dessa, vi kommer att ha deras skapelser utställda i olika delar på avdelningen! 

 

Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 Att barnen ska få skapa sig en uppfattning av vilka de olika Babblarna är och att alla ser vi olika ut...
...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Hösten 2017


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Blandat, ibland limmar vi ihop och målar tillsammans, vi hämtar material till några babblare från naturen...


Vilket material?

 Papper, crepepapper, färg, stenar, pinnar, lim etc

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Vi bestämmer vem som är ansvarig, men hjälps åt att genomföra aktiviteterna.

 

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 Hela tiden i vårt skapande och i samtalet med barnen om de olika Babblarna.


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Det gör vi i slutet när alla Babblarna är klara, då diskuterar vi hur det gått och vad vi kunnat göra annorlunda.

...

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

 

 


Vad vill vi att de ska märka på barnen?

 Att de pratar om Babblarna hemma och få dem nyfikna på skapandets olika former...

 

...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: