Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A - Kap 4 Tid och längd

Skapad 2016-09-29 13:29 i Rävlanda skola Härryda
Grundskola 4 – 6 Matematik

Innehåll

 

Ämne: Matematik - tid och längd

Arbetsområde:

I detta kapitel kommer vi att arbeta med:

 • läsa av en analog klocka - för att du ska hinna i tid till bussen
 • läsa av en digital klocka - för att du ska veta vad klockan är när du vaknar
 • räkna ut hur lång tid det är mellan två klockslag - för att du ska veta hur lång tid det är tills nästa aktivitet börjar
 • längdenheter - för att du ska veta hur lång 1m, 1dm, 1cm och 1mm är
 • rita sträckor i m, dm, cm och mm - för att du ska kunna rita ett föremål efter bestämda mått

Konkreta mål:

Du ska kunna:

 • läsa av en analog och digital klocka
 • samband mellan olika längdenheter
 • rita en given sträcka med hjälp av linjal
 • räkna ut tidsskillnader
 • använda dina kunskaper om tid för att lösa enklare problem

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • läsa av en analog och digital klocka
 • se samband mellan olika längdenheter
 • rita en given sträcka med hjälp av linjal
 • räkna ut tidsskillnader
 • använda dina kunskaper om tid för att lösa enklare problem

Undervisning:

 

I undervisningen kommer du att:

 • lyssna på genomgångar och deltaga i diskussioner
 • arbeta enskilt, i par och grupp
 • spela spel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  A 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6

Matriser

Ma
Kap. 4 - Tid och längd

 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven läser av en analog och en digital klocka.
På tre sätt; analogt och två olika digitala sätt.
Eleven ser sambanden mellan längdenheterna.
Med 1 enhet. Ex. 8 m = ....mm 2000 mm = ....m
Med minst 2 enheter. Ex. 2 m 5 dm = ....dm

 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven ritar en given sträcka med hjälp av en linjal.
Med 1 enhet. Ex. Rita en sträcka som är 7 cm lång.
Med mer än 1 enhet. Ex. Rita en sträcka som är 6 cm och 5 mm lång.
Eleven räknar ut tidsskillnader.
Utan timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h och 10 min? Hur mycket var klockan för 4 h och 15 min sedan?
Med övergång över midnatt. Ex. Hur lång tid är det mellan 22.25 och 02.15?
Med timövergång. Ex. Klockan är 14.30. Hur mycket är klockan om 3 h 45 min? Hur mycket var klockan för 8 h och 45 min sedan?

 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven kan använda strategier i problemlösning.
Enkel problemlösning där det gäller att välja lämpligt räknesätt. Ex. Hur stor är skillnaden mellan 110 cm och 150 cm?
Eleven löser uppgiften och kan variera lösningssätt t.ex. med bild, tabell eller upptäcka mönster.
Eleven löser uppgiften, kan variera lösningsstrategi och bedömer rimligheten.

 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven samtalar om och redogör för beräkningar i tal och skrift med grundläggande begrepp och symboler. Eleven följer enkla beskrivningar och återger delar av innehållet.
Eleven försöker beskriva en egen lösning, se likheter och skillnader. Ex. Vad skiljer spanarnas lösningar?
Eleven resonerar kring olika lösningar. Ex. Lös uppgiften på två olika sätt. Vilket sätt tyckte du var lättast?
Eleven kan jämföra olika lösningar och dra egna slutsatser. Ex. Vilken metod tycker du är den bästa för uppgiften?
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: