Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckans kompis

Skapad 2016-09-29 13:35 i Pysslingen Förskolor Blåbärsstället Pysslingen
Verksamheten genomsyras av det omsorgsfulla lärandet, där varje barn ges goda didaktiska förutsättningar/utmaningar för att varje barn ska kunna utvecklas i sin fulla potential.
Förskola
Alla barn vill hjälpa till i arbetet på avdelningen. vi vill synliggöra barnet, "jaget" genom att ge denne olika uppdrag genom att ansvara för ett viktiga uppgifter på avdelningen.

Innehåll

Strävansmål:

  • Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. 
  • Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas. 

 

VAD ska utvecklas/utmanas?

Vi vill att barnen ska kunna förstå och tillämpa sin vilja att hjälpa sina kompisar och pedagoger när de behöver hjälp, när hjälp behövs. 

Vi vill att barnen ska skapa goda relationer till kompisar och pedagoger genom att hjälpa varandra. 

Vi vill att barnen som behöver hjälp vågar be sin kompis om hjälp. 

Vid veckans slut görs en reflektion och analys av uppdraget tillsammans, barn och en pedagog. 

 

Genomförande/HUR:

Vem/vilka:

Hela gruppen, men 2 barn varje vecka. Vi börjar med att utse veckans kompis fredagen innan på samlingen. På detta vis är barnen förberedda på sitt uppdrag. 

Barnen utmanas i att sätta upp dagens namn, väder och vilka kläder på torkskåpet i hallen. 

Vid utgång så hjälper "veckans kompis" till om något barn behöver hjälp med påklädningen. Kommer barnen fram till pedagogen, ber denne barnet att fråga sin "kompis". Hjälper till med västar, påminner om ryggsäck och innehåll. 

Vid ingång tar de upp matvagnen och dukar. Berättar för barnen på samlingen vad som serveras. Efter maten ser "veckans kompis" till att borden städas av. 

Resten av dagen hjälper de till vid behov. 

 

Förberedelser:

Vi pedagoger ser till att det finns skyltar med "Veckans kompis" på. Flera så att det finns om någon försvinner eller går sönder. 

Vi måste informera om vad uppdraget innebär och vad det betyder för alla barn, men speciellt för de barn som får uppdraget.

Ser till att varje fredag utse nya. Samt reflekterar/analyserar tillsammans med de barn som varit denna vecka. 

 

Aktiviteter:

Sätta upp dag, väder, kläder i hallen. 

Hjälpa kompisar med blixtlås, västar, vantar, ryggsäckar, vattenflaskor, dra över galonisar över stövlarna, mm.

Hämta vagnen med mat, duka, presentera maten för barngruppen, duka av.

 

Efterarbete:

Varje fredag alt. torsdag reflekterar/analyserar de berörda barnen tillsammans med en pedagog hur uppdraget gott. 

Hur gick det? Var det svårt? Vilka saker fick du hjälpa till med? Var det något du inte ville göra? Är det något du vill göra som du inte fick? 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: