Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LURBRA - Problemlösning

Skapad 2016-09-29 14:08 i Hogstorps skola Uddevalla
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att lösa matematiska problem med hjälp av de räknemetoder som du har lärt dig. Detta gör du med hjälp av en strategi som kallas LURBRA.

Innehåll

 

 

Du ska...

 • med hjälp av en strategi kunna välja en relevant metod.
 • kunna avgöra om ett svar är rimligt.
 • kunna värdera en vald metod.
 • kunna använda matematiska begrepp.
 • Kunna föra och följa matematiska resonemang

 

Förmågor som du utvecklar är att...

 • argumentera
 • resonera
 • redogöra
 • begrepp

 

Arbetsform:

Vi använder oss av problemlösningsstrategin LURBRA

Vi jobbar enskilt, i par och alla tillsammans (EPA).

Vi diskuterar, resonerar, argumenterar och redogör.

Vi använder oss av mini whiteboards och dokumenterar i pappersform.

 

Bedömning:

Bedömning sker...

 • kontinuerligt under arbetet i de diskussioner som förs.
 • kontinuerligt genom de skriftliga uppgifter som du visar.

 

Dokumentation:

Exempeluppgifter samt utvärdering sätts in i din portfolio.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Problemlösning - LURBRA

Förmåga att:

------->
------->
------->
tolka problem
Behöver ofta hjälp att tolka problem. Behöver hjälp med att hitta information som ges.
Behöver hjälp med vissa delar för att tolka problem.
Tolkar problem på egen hand.
välja metoder vid problemlösning
Kan med stöd välja metod.
Kan välja metoder på ett fungerande sätt.
Kan välja de metoder som passar bäst och är effektivast för problemet.
förklara med ett matematiskt språk och bilder - skriftligt
Du använder matematiska symboler till viss del. Du kan göra en skriftlig uträkning med stöd.
Använder matematiska symboler på ett fungerande sätt. Du kan göra en skriftlig uträkning som går att följa.
Använder matematiska symboler på ett väl fungerande sätt Den skriftliga förklaringen är lätt att följa och förklarar alla steg i lösningen på ett tydligt sätt.
förklara med ett matematiskt språk - muntligt
Använder vardagsuttryck (t.ex. trekant, fyrkant).
Använder till övervägande del korrekta matematiska ord och begrepp.
Använder korrekta matematiska ord och begrepp.
argumentera för sitt tänkande
Du kan förklara hur du har tänkt.
Du kan förklara hur du har tänkt och framför genomtänkta synpunkter
Framför genomtänkta synpunkter och kan bemöta andras argument. Visar förmåga att hålla fast vid sin egen tanke eller omvärdera.
följa annans tankegång
Visar till viss del förmåga att följa annans tankegång.
Lyssnar till och prövar till viss del andras förklaringar.
Lyssnar till, följer och prövar andras förklaringar och argument.
bedöma rimlighet i problemlösning
Du kan med visst stöd avgöra om svaret är rimligt.
Du kan på egen hand avgöra om ett svar är rimligt.
Du kan på egen hand avgöra om ett svar är rimligt och förklara varför.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: