Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd,växter och djur i vår närmiljö ht åk1

Skapad 2016-09-29 14:57 i Trönningeskolan Halmstad
Årstidsväxlingar, vilda djur, växter och träd.
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I no-arbetet kommer vi under hösten lära oss om några träd, växter och djur i vår närmiljö.

Innehåll

Syfte

Undervisningens syfte är att göra eleverna nyfikna på djur och natur. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med biologins begrepp och teorier

Centralt innehåll

Utifrån det centrala innehållet kommer vi att arbeta med:
-årstiderna höst, vinter och dess kännetecken.
-några blommor och träd i närmiljön.
-några vilda djur.
-enkla näringskedjor.

Konkretisering av mål

Du ska lära dig:

-berätta om årstiderna höst, vinter och om vad som kan vara typiskt för dem.
-känna igen och namnge några vilda djur i närmiljö och berätta något om hur de anpassar sig till vintern.
-känna igen och namnge några olika blommor och träd i närmiljö.
-förklara en enkel näringskedja tex löv - mask - fågel

Arbetssätt

Det här ska vi göra:

 • Uppleva vad som händer i naturen under de aktuella årstiderna. 
 • Samtala om de olika årstiderna och iaktta förändringarna i naturen.

 • Titta på de vanligaste träden i vår närmiljö. Samtala om hur man kan känna igen dem. Se på träden hur de ser ut, ändrar färg och utseende efter årstid. Diskutera hur vilda djur gör på vintern.

 • Tillverka en egen naturbok med enkla faktatexter och bilder om blommor, träd och djur.

 • Rita en enkel näringskedja.
 • Se på film om våra vanligaste djur, träd och årstider.

 • Arbeta enskilt, i grupp och i helklass.

Detta ska bedömas - Kunskapskrav

Din förmåga att:

 • berätta om de aktuella årstiderna och vad som är typiskt för årstiden.

 • namnge och känna igen några av de vanligaste träden och blommorna i  vår närmiljö.

 • namnge och känna igen några vanliga vilda djur och kunna berätta något om hur de anpassar sig till årstiden vinter.

 • ge exempel på en enkel näringskedja i närmiljön.

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: