👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik f klass ht 18

Skapad 2016-09-29 15:10 i Piratenskolan Simrishamn
Matematik i förskoleklass
Grundskola F Matematik
i matematik kommer du att få möta olika arbetssätt.

Innehåll

Syfte och mål med undervisningen

Eleverna ska utveckla intresse och förmågor inom matematiken. Därför ger vi eleverna möjlighet att lära sig :

 • att utveckla förståelse för matematiken i vår vardag
 • att använda ord och begrepp inom matematiken.
 • att utveckla sin taluppfattning.
 • hur matematiken används i vardagen.
 • att lösa problem och berätta hur de tänkt.
 • att reflektera och dra slutsatser.
 • att samarbeta med andra.

Så här kommer vi att arbeta

 • Göra praktiska övningar ute och inne.
 • Använda vardagsmatematik i dagliga samtal.
 • Använda olika matematikmaterial.
 • Sortera och klassificera.
 • Ramsräkna fram- och baklänges.
 • Leka matematiklekar.
 • Använda matematikspel.
 • Lösa matematikproblem/kluringar
 • Arbeta enskilt och i grupp.
 • Utvecklas individuellt.
 • Dokumentera och påvisa elevens egen utveckling.

Innehåll

 • Grundläggande matematiska begrepp, t.ex. lång-kort, stor-liten, likhetstecken, plus-minus, hälften-dubbelt, fler-färre-färst
 • Mönster.
 • Taluppfattning/symboler.
 • Siffror och talets värde.
 • Läge, riktning, rumsuppfattning.
 • Grundläggande former, t.ex. cirkel, triangel, kvadrat, rektangel.
 • Diagram.
 • Räknesätt : addition och subtraktion
 • Tidsuppfattning.
 • Bekanta sig med klassificering och gruppering.
 • uppdelning av tal inom talområdet 1-10.
 • Eleverna får bekanta sig med klockan

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11