Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte kap 1 Alfa åk 4

Skapad 2016-09-29 15:12 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Siffrornas värde i olika tal, addition och subtraktion.

Innehåll

Vi arbetar med siffrornas olika värde beroende på var i talet de är placerade. Vi arbetar med addition och subtraktion och uppställning. Vi tränar på att avrunda talen och placera tal på tallinjen. 

Detta gör vi genom att arbeta i matteboken och diskutera vid genomgångar.

Spela mattespel och ha problemlösning ett eller två pass i veckan. 

Efter detta kapitlet så ska ni kunna räkna med hjälp av uppställning och kunna berätta om siffrornas värde beroende på var de står i talen. Ni ska kunna placera tal på tallinjen och veta hur man avrundar.

 

Bedömning blir genom dels diagnos och dels genom hur aktivt man deltar i genomgångar och under problemlösning och spel.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: