Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Alfa åk 3

Skapad 2016-09-29 15:24 i Axonaskolan Grundskolor
Grundskola 3 Matematik
Vi arbetar platsvärde, addition och subtraktion.

Innehåll

Vi arbetar med siffrans värde i olika tal och addition och subtraktion. Vi tränar på uppställningar och på att sätta ut tal på tallinje.

Vi arbetar i matteboken

Vi spelar mattespel och har problemlösning.

Vi har genomgångar och diskussioner.

 

Vid bedömning tittar jag på diagnos, hur aktivt man deltar vid lektionerna och vid problemlösning och mattespelen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: