Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"I Bobbos väska"

Skapad 2016-09-29 15:25 i Förskolan Vita Huset Kristinehamn
Vi arbetar med boken "i Bobbos väska"
Förskola
Vi arbetar med boken "i Bobbos väska"

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

 Vi vill i första hand att språket ska utvecklas

 


Hur ska det märkas på barnen?

 Att barnen vill ta ner väskan och använda den, att de pratar om bilderna som sitter i deras hus som är kopplat till boken


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

 Ordförståelse och att kunna koppla samman saker


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

 vi delar upp barnen vilket innebär att man lättare kan få en förståelse för det vi visar...

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Boken, väskan och Babblarna hus.vi har även en sång kopplad till Bobbos väska


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Deras vilja att delta i nya saker. 


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Hösten 2016


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)?

 Vi jobbar med detta både i grupp och enskilt, både på runda mattan, i leken vid "Babblarna Hus"


Vilket material?

 Vi använder boken i första hand, tillsammans med en väska som vi har gjort iordning med alla sakerna i som man kan läsa om i boken, samt sången.

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Vi har i första hand aktiviteter med boken och väskan

första gången provade vi på i helgrupp men har sen valt att göra det i mindre grupper och vi kommer även att göra det enskilt för att barnen ska kunna få med sig mer. Men ibland kan det vara bra i grupp så att man även lär sig turtagande.

 

 


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

 I alla situationer, allt vi gör med detta går att koppla till målen


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

det gör vi under arbetets gång och i slutet av terminen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: