Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sof Geometri år 1

Skapad 2016-09-29 15:26 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola 1 Matematik

Innehåll

Syfte

  • Tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.
  • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Centralt innehåll

Grundläggande geometriska objekt, kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt, sida och hörn.

Konstruktion av geometriska objekt med lägesord.

 

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna känna igen och namnge någon/några av de geometriska objekten kvadrat, rektangel, cirkel och triangel.

Du ska kunna beskriva någon/några av de geometriska objektens egenskaper muntligt genom att använda dig av begreppen hörn och sida.

Du ska kunna några av lägesorden, över – under – bredvid – höger - vänster - ovanför - nedanför.

 

 

Arbetsgång

Du kommer att få lära dig: beskriva objekten - benämna objekten - se likheter och olikheter mellan objekten genom att rita av, rita egna, hitta/leta objekt i din omgivning t.ex. på skolgården och i klassrummet. Du kommer få öva på att beskriva objekten för en kompis. Du kommer arbeta självständigt men även i grupp.

 

Bedömning

Du kommer bedömas efter din förmåga att

  • Känna igen och namnge geometriska objekt
  • Kunna beskriva de geometriska objektens egenskaper genom att använda begreppen hörn och sida
  • Kunna placera ut geometriska objekt efter instruktion
  • Kunna ge instruktioner så att en kamrat kan placera ut geometriska objekt

 

Så här kommer du att få visa dina förmågor:

  • genom att samtala i grupp och enskilt
  • genom arbeta med konkret arbetsmaterial
  • genom hörövning

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Sof Geometri år 1

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Mål 1
Benämna Kunna känna igen och namnge de geometriska objekten cirkel, kvadrat, triangel och rektangel
Du känner igen och kan namnge någon/några av de geometriska objekten, cirkel, kvadrat, triangel och rektangel.
Du känner igen och kan namnge alla geometriska objekt, cirkel, kvadrat, triangel och rektangel
Mål 2
Beskriva Kunna beskriva geometriska objekts egenskaper muntligt
Du beskriver någon/några av de geometriska objekten med hjälp av begreppen sida och hörn.
Du beskriver alla geometriska objekten med hjälp av begreppen sida och hörn.
Mål 3
Konstruktion Kunna placera ut geometriska objekt med hjälp av olika lägesord; ex ovanför, nedanför, över, under, bredvid, höger och vänster
Kunna placera ut geometriska objekt efter beskrivning
Du kan placera ut geometriska objekt efter beskrivning. Du kan ge instruktioner så att en kompis kan placera ut geometriska objekt med hjälp av olika lägesord.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: