Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap år 4

Skapad 2016-09-29 15:44 i Skolan Lär Grundskolor
Behandlar områdena "Demokrati" och "Lagar och regler"
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
För att vi ska kunna leva tillsammans i ett samhälle så måste det finnas

Innehåll

Innehåll:

Demokrati
Vad betyder demokrati?
Klassråd och elevråd
Så här håller man ett möte
Vem bestämmer i kommunen?
Vem bestämmer i Sverige?
Hur kan man påverka?
Så var det förr


Lagar och regler
Rätt och fel
Lagar
Allemansrätten
Polisen
När ett brott har begåtts
Droger

Så här ska vi arbeta:

 • Vi läser och bearbetar texterna i vår lärobok.
 • Vi ser på filmer och diskuterar innehållet.
 • Vi diskuterar relevanta saker i helklass, i mindre grupper och två och två.
 • Vi har olika värderingsövningar och skriftliga uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap åk 4

nivå 1
nivå 2
nivå 3
Samhällsstrukturer
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Undersöka strukturer i samhället
Du kan undersöka och beskriva på ett enkelt sätt hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Du kan undersöka och beskriva på ett utvecklat sätt hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Du kan undersöka och beskriva på ett välutvecklat sätt hur rättsliga och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett ganska bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Du kan använda begrepp på ett bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Du kan använda begrepp på ett mycket bra sätt när du beskriver hur samhällsstrukturer är uppbyggda och fungerar
Påverka beslut
Du kan utifrån ett exempel diskutera på ett enkelt sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett enkelt sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka
Du kan utifrån ett exempel diskutera på ett utvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett utvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka
Du kan utifrån ett exempel diskutera på ett välutvecklat sätt hur människor och grupper kan påverka beslut på olika nivåer. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt saker som minskar människors möjligheter att påverka
Undersöka samhällsfrågor
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur de hänger ihop
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur de hänger ihop
Du kan undersöka frågor som du känner till om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur de hänger ihop
Demokrati
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag
Information och källor
Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om samhället. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: