Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3 Irstaskolan

Skapad 2016-09-29 16:25 i Irstaskolan Västerås Stad
Undervisningens innehåll i ämnet idrott och hälsa under år 3.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
En beskrivning av hur vi jobbar i idrott och hälsa på Irstaskolan under år 3. Vad vi har för syften och mål med vår undervisning samt i grova drag, vad och hur vi gör under lektionerna och på idrottsdagarna.

Innehåll

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska under de första skolåren ge eleven möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv samt vistas i naturen under olika årstider. Vi erbjuder en bredd av aktiviteter och ger grundläggande kunskap i hur man kan påverka sin egen hälsa samt hur man kan förebygga risker i samband med fysisk aktivitet och friluftsliv. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.

 

Undervisningens innehåll

Vi övar grovmotoriken, koordinationen och andra sammansatta rörelser genom lekar, stationsträning och hinderbanor, med och utan redskap.

Vi leker, spelar och idrottar. Inomhus och utomhus, individuellt och i grupp. Vi lär oss följa regler och att visa hänsyn till andra.

Vi övar takt och rytm genom danser och rörelse till musik.

Vi lär oss ord och enkla begrepp som används vid samtal om idrott, hälsa och friluftsliv. Vi pratar om hur det känns i kroppen vid olika aktiviteter.

Vi övar oss i att läsa kartor och orienterar på skolgården.

Vi är ute under alla årstider, i skogen, på Ullviliden, på isen och i snön. Vi åker längdskidor och skridskor när vädret tillåter.

Vi går igenom Allemansrätten och hur den ger oss möjligheter till friluftsliv.

Vi simmar och tränar vattenvana i badhuset. Vi pratar om säkerhet vid vatten och övar livräddning från land.

Vi pratar om hur man kan undvika skador och förebygga risker i samband med idrott och friluftsliv.

 

Dokumentation

Idrottsläraren dokumenterar kontinuerligt elevens utveckling och förmedlar till hemmet via skriftlig bedömning och samtal.

Bedömning

Bedömning sker inom de olika ämnesområdena. Vi jobbar långsiktigt mot de kunskapskrav som finns för år 6.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 3 Irstaskolan

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Grovmotoriska grundformer
Gå, springa, hoppa, rulla, rotera, klättra, hänga, balansera, krypa, åla, kasta och fånga.
Jag behärskar ännu inte alla de olika grovmotoriska grundformerna.
Jag behärskar de olika grovmotoriska grundformerna. Jag kan utföra en redskapsbana som innehåller olika motoriska övningar.
Rörelse, lek och idrott
Jag behöver öva mer på att delta i lekar och idrott. Att anpassa mig till regler och andra i gruppen.
Jag kan delta i lekar, idrott och dans. Jag förstår och följer de regler som vi använder. Jag kan anpassa mig och ta hänsyn till andra.
Dans och rörelse till musik
Jag behöver öva mer på att känna takt och rytm samt härma givna rörelser till musik.
Jag känner takt och rytm och kan härma givna rörelser till musik.
Friluftsliv Natur-och utevistelse
Jag har ännu inte deltagit i aktiviteter utomhus under alla olika årstider.
Jag kan delta i aktiviteter utomhus under alla olika årstider. Jag vet hur man ska agera säkert vid friluftsliv och utevistelse. Jag känner till Allemansrätten.
Friluftsliv - Orientering
Jag behöver öva mer på att förstå kartor.
Jag kan läsa en enkel karta och orientera mig efter den.
Simning och vattenvana
Jag kan ännu inte simma 75 meter varav 25 meter i ryggläge.
Jag kan simma 75 meter varav 25 meter i ryggläge. Jag vet hur man ska agera säkert vid vatten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: