👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1-3

Skapad 2016-09-29 18:08 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 Engelska
What color is this? How many Brothers do you have? Which bodypart is this?

Innehåll

Innehåll

Så här ska vi arbeta

 • När vi arbetar med engelska under år 1 i skolan kommer du att få träna på och lära dig:
 • att säga engelska ord, fraser och meningar som har anknytning till din vardag, t.ex. school, at home, my family, colours, my pets osv.
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att lyssna på engelskt tal med hjälp av hörförståelseövningar, film, musik och din lärare enkla ramsor, sånger och spel
 • att läsa och förstå ord och enkel text 
 • att skriva enkla engelska ord och fraser

Min lärare kommer att bedöma

Din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i:

 • att säga engelska ord, fraser och meningar
 • att prata engelska med dina klasskamrater
 • att lyssna på engelskt tal
 • att delta i enkla ramsor och sånger
 • att läsa och skriva enkla engelska ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 1-3

Åk 1
Åk 2
Åk 3
Exempel
Lyssna / Förstå
Utveckla förmågan att förstå talad engelska. Utveckla förmågan att lyssna och förstå.
Lyssnar och visar intresse att förstå engelska ord.
Lyssnar och förstår enkla ord, ramsor och sånger.
Förstår enkla ord och fraser efter förberedelser och försöker delta.
Förstå en uppmaning t ex rörelser till en sång "put your right foot in".
Läsa / Förstå
Ut veckla förmågan att förstå engelsk text. Utveckla förmågan att läsa och förstå.
Känner igen låneord på t ex skyltar eller reklamord (stop, on, off, Coca-cola)
Känner igen några enkla ordbilder ( t.ex yes,no, cat, dog...)
Läser och förstår några enkla ord och meningar.
t. ex. I am ten. I can see a dog. I can see a black cat.
Tala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. 1. ex. redovisning
Vågar härma och säga engelska ord och fraser i t.ex. en ramsa eller sång.
Kan själv säga enkla ord och meningar.
kan berätta/beskriva något, t.ex. om sig själv eller ett djur.
t .ex My name is... I like... My family...The cat is...The dog has...
Tala / samtala
Utveckla förmågan att uttrycka sig muntligt. 2. ex. samtal
Vågar och försöker svara på en enkel fråga med hjälp. (t ex What´s your name? How old are you?)
Kan svara på enkla frågor om t ex kläder, familj, husdjur.
Kan ställa och besvara enkla frågor t.ex om sig själv och sin familj.
t.ex. What have you got? I have got... What do you like? I like...
Skriva
Utveckla förmågan att uttrycka sig skriftligt 1. ex. meddelande, text, berättelse.
Kan skriva av engelska ord och meningar och skriva några engelska ord själv.
t.ex. some colours, some animals, yes, no...
Förstå olika levnadssätt (Interkulturell förståelse)
Utveckla kunskapen om hur man lever i engelsktalande länder.
Känner till och kan berätta något om hur man lever i engelsktalande länder och jämföra det med eget firande.
t. ex något om hur man firar jul i engelsktalande länder.
Reflektera
Utveckla förmågan att reflektera över sin egen språkinlärning.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.
Kan tänka efter och ge exempel på vad jag lärt mig.