Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturkunskap åk 1

Skapad 2016-09-29 18:41 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 NO (år 1-3)
I ämnet NO ska du få arbeta med djur, natur under detta läsår. Du kommer att lära dig om årstiderna och hur djur och växter förändras under årstiderna och du ska även få lära dig kring näringskedjor. Under hösten ska du arbeta med växter och djur samt årstider. Du kommer att få göra fältstudier och observationer, enkla naturvetenskapliga undersökningar och dokumentera dessa med text, bild och andra uttrycksformer. Vi kommer även att arbeta med området ”vatten” och dess olika faser. Slutligen kommer du utveckla kunskap kring jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Innehåll

Innehåll

Eleverna kommer att:

 • uppleva väderlek och årstidsväxlingar (höst,vinter, vår och sommar) i naturen och vad som kännetecknar dessa.
 • få kännedom om hur djuren anpassar sig till årstiderna.
 • få benämna och peka ut begrepp från skogen och närmiljön.
 • få kännedom om träd i närområdet
 • lära sig om djur som bor i- och äter mat från träden, vilket ger en inblick i enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
 • lära sig kring olika livscykler
 • lära sig beskriva med ord/bild kring vattnets olika egenskaper och former (fast, flytande, gas).
 • lära sig kunna beskriva och förklara vattnets kretslopp med hjälp av naturvetenskapliga begrepp och din egen ritade bild.
 • få jämföra vattnets likheter och olikheter.
 • få använda de centrala begreppen i rätt sammanhang.
 • få lära sig och kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Kopplingar till läroplan

 • NO  1-3
 • Året runt i naturen Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • NO  1-3
 • Året runt i naturen Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • NO 1-3
 • Året runt i naturen Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • NO  1-3
 • Material och ämnen i vår omgivning Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • NO  1-3
 • Metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • NO  1-3
 • Metoder och arbetssätt Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Arbetssätt och undervisning

 • Genom skogspromenader och gemensamma arbeten och samtal i grupp.
 • Eleverna klipper klistrar och skapar i bild av skogens material som vi samlar under skogspromenader.
 • Tillsammans se närmare på och upptäcka samband och förändringar i naturen.
 • Vi kommer att göra experiment med vattnets olika former.
 • Med hjälp av sång, musik och dramatisering lära oss om vattnets kretslopp och vattnets olika egenskaper samt jordens, solens och månens rörelse i förhållande till varandra..
 • Läsa enklare faktatexter och se på faktafilmer.
 • Skapa tillfällen att rita, beskriva och förklara.
 • Träna på att använda ord och naturvetenskapliga begrepp i rätt sammanhang.
 • Träna på att göra olika förutsägelser (hypoteser), undersökningar (experiment) och sammanfatta resultat.
 • Genom gemensamma diskussioner tolkar vi resultaten tillsammans.
 • Lära varandra om olika livscykler.
 • Titta på filmer som sammanfattar varje arbetsområde.

Eleven visar sina förmågor genom:

 • deltar i diskussioner
 • framställandet av en naturbok
 • att delta i utförandet av enkla experiment.
 • att kunna formulera en förutsägelse (hypotes) om vad som kommer att hända i ett experiment.
 • att du kan dokumentera din undersökning med text/bild så att andra förstår.
 • kunna diskutera och samtala om undersökningens resultat med hjälp av din dokumentation.
 • kunna begreppen till vattnets olika former och kunna beskriva dem med bild/ord.
 • kunna beskriva vattnets kretslopp.
 • att visa hur jorden rör sig i förhållande till solen och månen enskilt eller i grupp
 • att namnge månens faser

 

Bedömningsmatris

 

På väg mot målet

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Året runt i naturen

jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra

 

Eleven kan namnge solen, månen och jorden.

Eleven kan namnge solen, månen och jorden. Eleven vet att de rör sig, men är osäker på hur de rör sig.

Eleven kan namnge solen, månen och jorden. Eleven kan beskriva hur de rör sig i förhållande till varandra.

årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider

 

Eleven vet att vi har fyra årstider och vad de heter.

Eleven kan, med hjälp av vuxen, berätta hur man känner igen våra fyra årstider.

Eleven kan berätta hur man känner igen våra fyra årstider.

djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider

 

Eleven har hört att djur och växter gör olika anpassningar till olika årstider.

Eleven kan, med hjälp av vuxen, ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter.

Eleven kan ge exempel på några olika livscykler hos djur och växter samt hur de anpassar sig efter årstiderna.

namnge några djur och växter och sortera dem efter olika egenskaper

 

Eleven har fått se några vanliga djur och växter i närmiljön samt har hört deras namn.

Eleven kan några vanliga djur och växter i närmiljön samt har fått prova på att sortera och gruppera dem.

Eleven kan namnge några djur och växter, sortera och gruppera några vanliga djur och växter i närmiljön.

enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem

 

Eleven har fått prova på att rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.

Eleven kan, med hjälp av vuxen, rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.

Eleven kan rita enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer och ekosystem.

egenskaper hos vatten

 

Eleven vet att vatten har olika former, men är osäker på vilka de är.

Eleven kan vattnets tre former.

Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.

separera lösningar och blandningar

 

Eleven har fått prova på att separera enkla lösningar och blandningar.

Eleven kan, med stöd av vuxen, separera enkla lösningar och blandningar.

Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.

Metoder och arbetssätt

enkla fältstudier och observationer i närmiljön

 

Eleven har fått prova på att utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan, med stöd av vuxen, följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Eleven kan följa en instruktion och utföra enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med olika uttrycksformer

 

Eleven har fått prova på att på ett mycket enkelt sätt dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan, med stöd av vuxen, dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan dokumentera sina naturvetenskapliga undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer samt kan använda sin dokumentation i olika diskussioner och samtal.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: