Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från bokstäver till meningar

Skapad 2016-09-29 20:56 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Från bokstäver till meningar.
Grundskola F – 5 Modersmål
Att lära känna modersmålets byggstenar, från bokstäver till stavelser, från stavelser till ord, från ord till meningar.

Innehåll

 

Med ett pussel eller power point som består av bokstäver, ord och bilder, bekantar sig eleven med bokstäverna, upptäcker nya ord och lär sig hur de stavas. Förklaringar om och exempel på uttal ges av läraren. Uppgifterna bygger på att eleven övar på att uttala, läsa och skriva orden. Med den digitala ordboken lär sig eleven att söka ord för att granska stavningen och lära sig ordens betydelser. Andra uppgifter bygger på att eleven lär sig ordens olika delar, från bokstäver till stavelser, stavelser till ord, och från ord till meningar, genom samtal, berättande texter, läs- och skrivuppgifter, lek och rörliga bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: