Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljudslinga 16/17

Skapad 2016-09-29 21:13 i Fridhemsskolan Västerås Stad
Ljudslinga
Grundsärskola F – 9 Verklighetsuppfattning
Eleverna ska regelbundet gå en ljudslinga i skolans närområde. Eleverna ska få uppleva ljud genom egen aktivitet. I denna aktivitet stimuleras elevens uppmärksamhet och förmåga att lokalisera ett ljud.

Innehåll

Syfte

 

Syftet är att stimulera elevens förmåga att rikta uppmärksamheten och att kunna urskilja ett visst ljud. Ljudet är förknippat till en viss aktivitet exempelvis rulla ett klot mot hårt underlag, slå en pinne mot en metalltunna m m. Därigenom skapas en igenkänning och eleven tillskansar sig en kunskap.

Eleven ska efter en tid kunna göra ett aktivt val. Valet dokumenteras och på så sätt att vi kan utvärdera vilket/vilka ljud eleven tyckte var mest intressant. Är det slumpen som styr eller gör eleven ett aktivt val?

 

 

Centralt innehåll:

 

(Vad ska vi arbeta med?)          

Undervisningen i (ämnet) ska behandla följande centrala innehåll: (kopplingar till läroplan...)

Aktivitet:

Eleverna ska få besöka 4 stationer. Vid varje station finns 2-4 aktiviteter som ger olika ljudupplevelser. Eleverna ska genom egen aktivitet  eller med stöd av personal frambringa olika ljud.

Aktiviteterna sker i skolans område där det är en större ljudbild från olika aktiviteter i området exempelvis lekande barn i lekparken, ljud från bussar, hundar mm. Eleverna får på ett lustfyllt och lärande sätt arbeta med att lokalisera och följa ljud. 

Bedömmning

Vi kommer bedöma elevens förmåga utifrån kunskapskraven

Kopplingar till läroplan:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Lägesord och hur de används för att beskriva placering i rummet, till exempel här, under och framför.
  VEU  1-9
 • Avstånd, riktning, riktmärken och kännemärken och hur de används vid förflyttning.
  VEU  1-9
 • Metoder och strategier för att påverka situationer och lösa problem.
  VEU  1-9
 • Konsekvenser av olika val och handlingar som rör kroppen.
  VEU  1-9
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.
  VEU  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet verklighetsuppfattning för att till exempel kommunicera om människa, djur och natur.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven reagerar igenkännande i bekanta miljöer och visar förväntan inför händelser.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i övningar om objekts beständighet och i bedömningar av avstånd och riktning.
  VEU   9
 • Utifrån att eleven urskiljer och reagerar på olika egenskaper hos vardagsföremål kan eleven delta i att göra val.
  VEU   9
 • Eleven kan delta i kommunikation om orsak och verkan och i att använda metoder och strategier för att påverka och lösa situationer i vardagen.
  VEU   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  VEU   9
 • Dessutom kommunicerar eleven om hur olika val och handlingar påverkar naturen och förutsättningarna för en hållbar utveckling och ger exempel på hur risker i närmiljön kan undvikas.
  VEU   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: